Värmlands landsbygd 

Foto Ulf Jonsson

När tidningar, TV och andra media fylls med svarta rubriker om allt från Covid-mutationer, gängkriminalitet, till kriget i Ukraina. Då är det skönt att ändå kunna stanna upp och se sig omkring.

När jag gör det så ser jag Värmland med skogar, åkrar och vattendrag. Jag ser småstäder med torghandel och glada människor. Ett mycket behagligt och vackert landskap där det är en stor förmån att få leva sitt liv.

Genom dessa små mikropauser samlar jag kraft för att orka fortsätta och engagera mig i arbetet för en bättre värld. Där vi inte lägger miljöskatter på den förnyelsebara inblandningsdelen i dieselbränslet, som ger ett obefogat högt pris när vi tankar. Där vi inte ställer grupper mot varandra och där vi ger alla innevånare möjligheten att utveckla sig och bli sin bästa version av sig själv.

Vi som bor i Värmland är påhittiga och flitiga människor. Om vi får bra betalt för vår skog, våra produkter och el så är vi och kommer att vara självförsörjande. Vi är ingen landsbygd som lever på bidrag från staten. Skogen är vår förnybara råvara, vårt gröna guld, som förädlas i många av våra industrier. I framtiden kommer den dessutom att användas till allt från kläder, mat och drivmedel.

I våra berg anlägger vi vandringsleder och slalombackar som lockar turister.

I Våra vattendrag finns det turbiner som producerar förnyelsebar energi. Vi har vindkraft och solceller som redan gör det samma och som ökar i kapacitet för varje månad.

Vår jordbruksmark med åkrar och ängar kan producera mera mjöl, potatis, mjölk, ägg och kött. Det är hög livskvalitet att få äta närproducerad, färsk mat som inte innehåller för stora mängder av antibiotika och andra tillsatser.

Det känns bra att bo i Värmland och jag känner tillförsikt i att våra barn ska ärva det här av oss. De kommer också att vara påhittiga och finna sina sätt att försörja sig på.

Jag hoppas att de ibland stannar upp, ser sig omkring och mår bra.

Ulf Jonsson, kandidat till Region och Kommunfullmäktige för Centerpartiet.