Eh – så vadå då?

Foto Marie Persson

Tänker i denna text utgå från klyschan: Earth without art is just eh. Tänk lite på det. Ta bort all konst i världen, all arkitektur, musiken, allmogemöbler och Picasso. Världen blir ett eh. Den enda konst som återstår är den oförädlade naturens verk och den färgsprakande prakt som vår, sommar och höst kan bjuda på. Livet blir i övrigt en grå dimma.

Ibland kan man tro att mången politiker eftersträvar den gråa dimman. Sverigedemokraterna visar ofta upp sina kunskaper om konst genom att peta med kladdiga fingrar exakt om vilken konst som ska hängas vart. Än är vi förskonade, nåja nästan, i Värmland. Än är den konstnärliga friheten stor här och den offentliga konsten ges en pott, ramar och lämnas ifred.

Konst leder till debatt. Statyn på Torget i Arvika, cykelbanekonst i Karlstad och förvirrande skyltar på psykiatriavdelningen på Centralsjukhuset. Konst öppnar våra sinnen och tvingar oss att forma en tanke om tycke för stil och plats, om tid och rum. Ett konstverk på en specifik plats säger något om just den platsen. En rondellskylt som prydnad i en gympasal kanske säger något om rörelse, medans en rondellskylt på psykiatriavdelningen kanske säger något om ens inre. Kanske en bekräftelse som kan lugna vissa, kanske upprörande för andra. Kanske för några bara ett eh – vaddå då?

Kulturpolitiken ska vara stark och långt borta. Den ska tydliggöra konstens frihet inom demokratin och yttrandefrihetens gränser, men kanske också provocera just det vi tar för givet och ifrågasätta allt vi vet, försköna och förljuga det vi vet och öppna våra sinnen för andra intryck än den grå dimma vi befinner oss i.

För kultur är också våra värderingar, vår identitet och vårt gemensamma arv. Det är kreativitet och skapande, ifrågasättande och synliggörande av normer och strukturer. Mången är de konflikter med grund i identitet, sprungna ur idéer om kultur och uppdelade i fin och ful kultur. Det är därför vi behöver ha en stark kulturpolitik som inte ger utrymme för klångfingrig styrning av konst och kultur. Konstnärer ska ges möjlighet att vara just konstnärer och verka fritt. Menskonst, runstenar, årsanställda kommunpoeter och opera – allt hör hemma i fritt samhälle. En kulturpolitikers uppgift är värna om den friheten. Konsten ska vara fri inom rimlighetens gränser.

Rusta för en stark kulturpolitik som skyddar vår frihet och demokrati. Rusta för en stark och orubbar yttrandefrihet. Rusta för den fria konstens skull.
Earth.

Marie Persson (C)
Regionkandidat