God tillgänglig vård med valfrihet och kvalitet skapar trygghet

Foto Benny Ahremark Persson

För att Värmlänningen ska känna sig trygg behövs en god och tillgänglig vård i hela Värmland, våra tre sjukhus, vårdcentraler och en utbyggd ambulansverksamhet.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården, oavsett man vill träffa vården fysiskt eller digitalt. 1177 måste stärkas upp för att öka tillgängligheten. Som det tyvärr är idag är kön ofta lång, när man väl kommer fram är omhändertagande tryggt och man får goda råd eller lotsas vidare inom vården.
Framöver kommer den mobila vården att få en allt större betydelse, inte minst för äldre och multisjuka. För många innebär transport till och från vårdcentral eller sjukhus en stor påfrestning. Att kunna få vård i hemmet, den tryggaste platsen för de allra flesta, innebär en stor fördel, en vårdform som blir alltmer möjlig med den utveckling som sker inom vården.

Oavsett vart man bor i Värmland ska man kunna känna sig trygg med ambulanssjukvården och att den finns där när man behöver den. Här får vi inte glömma bedömningsbilar och ambulanshelikopter samt IVPA (I Väntan På Ambulans, då räddningstjänsten rycker ut).

Att samarbetet mellan våra Värmländska kommuners och vår Regions Hälso- och sjukvård fungerar är oerhört viktigt. Mycket fungerar bra men på vissa områden kan det bli bättre.

Bristen på vårdplatser är stor i hela Sverige. Centerpartiet har presenterat ett antal förslag om hur vi kan utöka antalet vårdplatser – i hela landet.

Den 11 september är det val till regionfullmäktige, samtidigt som det är val till riksdag och kommunfullmäktige. Då har du möjlighet att rösta på det parti och de politiker du vill ska leda regionens arbete i fyra år framåt. En röst på Centerpartiet borgar för ett tryggare Värmland där individen står i centrum och allas lika rätt och värde.

Benny Ahremark Persson (C)
Karlstad
Kandidat till Regionfullmäktige