Vi kan besegra våldet

Foto Sophie Janulf

Du har rätt att leva i frihet utan våld. Våldet är ett hot mot det fria demokratiska samhället, oavsett om våldet sker i hemmet, på jobbet, på skolan eller på Donners plats i Almedalen. Det kan vara din granne, barnens lärare, din väns mamma som är utsatt. Det kan vara du. Vi måste våga fråga och vi måste våga agera!

Våld i nära relation är ett av våra största samhällsproblem och en klar jämställdhets- och genusfråga eftersom majoriteten av allt våld utförs av män. Våld i nära relation sker i alla länder, kulturer, åldrar och samhällsklasser. Fler kvinnor än på hela förra året har mördats hittills i år och tusentals är de kvinnor och barn som lever under hot, våld och kontroll varje dag i vårt land. Det måste få ett slut.

Alla vet att de allra flesta män inte accepterar våld. Men vi vet också att samhället accepterar och många gånger möjliggör fysiskt och verbalt våld som makt- och kommunikationsmedel i mycket tidig ålder hos pojkar, samtidigt som de inte får utrymme att uttrycka alla sina känslor och lära sig att det är okej att vara sårbar. Vi vet också att våld i nära relation inte börjar med hot och slag, utan med nedsättande kommentarer, kontroll av ekonomi, klädsel och umgänge, skuldbeläggande och tjat-sex. Många gånger sker hot och våld mot husdjur. Vi vet att det är här våldet börjar. Därför måste våldet synliggöras och stävjas i ett tidigt skede.

Vi kan och ska lyckas genom systematiskt genus- och jämställdhetsarbete i alla delar av samhället. Alla pojkar ska kunna uttrycka alla sina känslor utan våld. Särskilt föräldrar behöver stöttas och utbildas genom hela barnens uppväxt – alltför mycket ansvar hamnar idag i skolan. Vi behöver kriminalisera kontrollerande beteende, skärpa lagstiftning mot hedersvåld och se till att den akuta hjälpen för våldsutsatta stärks och att deras rättigheter till ett liv i frihet skyddas.
Den som dömts för våld mot närstående ska ha obligatorisk fotboja, nekas vårdnad av barn och vara den som tvingas flytta.

Det är inte du som är utsatt som ska bryta upp från skola jobb och familj och gömma dig på obestämd framtid utan möjligheter att leva ett fritt liv! Vi behöver stärka akut hjälp genom långsiktig statlig finansiering av kvinnojourer, snabb hjälp till bostad, skuldsanering och ekonomisk självständighet för våldsutsatta. Och vi behöver alla kunskap om hur man upptäcker våld och ha civilkurage att våga fråga.

Enbart tillsammans kan vi skapa ett samhälle fritt från våld.

Sophie Janulf (C)
Riksdagskandidat