Bilbesiktning i Sysslebäck

Samhällsservicen ska vara likvärdig oavsett var i landet du bor. Men så ser det inte ut idag. På flera områden drabbas den som bor på landsbygd ständigt av att service försvinner.

I Sysslebäck har vi sett hur arbetsförmedling och försäkringskassa monterat ner sina verksamheter och nu kommer ytterligare ett hårt slag mot bygden när bilprovningen i Sysslebäck meddelat att de lägger ner efter årsskiftet. De hänvisar oss boende och bilägare 10 mil bort till Hagfors för att besikta bilen. Något som du som äger en bil är skyldiga att göra. Då borde det vara en självklarhet att staten möjliggör besiktning inom rimligt avstånd och väger upp så att samhällsservice finns tillgängligt i hela landet.

Att stora delar av kommunen lämnas utan möjlighet att besikta bilen gör det ännu svårare att leva, bo och verka här. Att ha bil är avgörande för invånarna i norra Värmland. Kraven för att kunna var en del av samhället och ta del av den service som det offentliga ska bistå med är redan idag orimligt stora.

Centerpartiet har drivit på i frågan för att privata företag ska kunna etablera bilbesiktning. Men ett stort problem för de privata företagen är att staten ställer så höga krav på både utbildning och teknisk utrustning att för få företag kan åta sig uppgiften.

I glesbygd är det inte lönsamt att stå för dessa kostnader då det är för få som skulle nyttja tjänsten. Resultatet blir att det inte finns någon bilbesiktning i glesa bygder om inte staten ser till att etablera/behålla svensk bilprovning.

Ett annat problem med att åka långa avstånd för att besikta bilen är risken att man inte kommer iväg för att besikta sina fordon i tid. Då drabbas vi av körförbud. Inte för att det är fel på fordonet, inte för att man struntat i att besiktiga fordonet, utan för att staten ställer krav på att fordon ska besiktigas utan att ta ansvar för att en besiktning finns inom rimligt avstånd.

Det behövs en förändring och vi kommer att fortsätta driva på i den här frågan.

Det behöver bli enklare hur vi som bor på landsbygd ska kunna leva upp till det som staten kräver av oss.

  • Vi kräver att staten tar sitt ansvar för bilbesiktning i Sysslebäck säger Anna-Lena Carlsson och Erik Evestam samstämt

Anna-Lena Carlsson, distriktsordförande
Erik Evestam, vice distriktsordförande och förstanamn regionlistan
Daniel Bäckström, riksdagsledamot