Pressmeddelande: Centerpartiet i Värmland nominerar Erik Evestam till regionråd

Pressmeddelande 2022-10-26

Centerpartiets nomineringskommitté har lagt sina förslag för vilka som ska besätta partiets uppdrag i Region Värmland den kommande mandatperioden.

Förslagen kommer hanteras och beslutas på partiets stämma i Karlstad i den 8 november.

Här är ett urval av de av de förslag som läggs:

Regionråd: Erik Evestam (Säffle)

Ledamöter i regionstyrelsen: Erik Evestam, Anna-Lena Carlsson (Torsby) och ersättare Ola Persson (Sunne)

Ledamöter i Hälso-sjukvårdsnämnden: 2e vice ordförande Jens Östergren (Karlstad) och ersättarna Sophie Janulf (Sunne) och Mona Smedman (Arvika)

Ledamöter i Regionala Utvecklingsnämnden: Ordförande Erik Evestam och ersättare Kristina Lundberg (Sunne) och Anders Ölmhult (Kristinehamn)

Ledamöter i Kulturnämnden: 2e vice ordförande Marie Persson (Karlstad) och ersättarna Mazen Dayoub (Karlstad) och Marita Ögren (Forshaga)

Ledamöter i Kollektivtrafiknämnden: Ulf Jonsson (Arvika) och Ola Sundgren (Karlstad) och ersättaren Maria Svedinger Andersson (Grums)

Ordförande i Värmlands Museum: Kristina Lundberg (Sunne)

Ledamot i Wermland Opera: David Bildt (Hagfors)

För ytterligare information, kontakta:
Marie Persson, distriktsledare
072-7271641