Svar på motion Tomter kyrkbyn

Majoriteten anser att kyrkbyområdet är en lämplig plats för bostadsbebyggelse, menatt en detaljplan måste tas fram och förväntas pågå under ett år. därför avslog man motionen.

Dom tänker genomföra det vi föreslår men vill ändå inta bevilja motionen.

Synd tycker vi i Centerpartiet.