Svar på motion upphandling

På Kommunfullmäktige i oktober fick vi svar på motion om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter.

Socialdemokraterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja ambitionsniån när det gäller inköp till 50 % när det gäller ekologiska produkter . Ändå avslog man motionen.

Vi reseverade oss till förmån för vår motion.Men tydligen tycker lika men beviljar den ändå inte.

Centerpartiet vill inte bara se ekologiska produkter utan även svenskproducerat inom kommunens verksamheter.