Etisk upphandling av kött och mejeriprodukter

·MOTION TILL HALLSTAHAMMARS KOMMUNFULLMÄKTIGE:

Etisk upphandling av kött och mejeriprodukter

Hallstahammars kommun har ett på många sätt bra reglemente för upphandling. Men inget är så bra att det inte kan förbättras ytterligare.

Vi som är motionärer anser att även djuren ska få bättre levnadsvillkor, detta kan Hallstahammars kommun bidra med.

Idag saknas krav på att kött och mejeriprodukter som serveras i Hallstahammars kommun omfattas av bra djurskyddsstandard. Svenskt kött och övriga svenska animaliska produkter gör det och bidrar också till en ekologisk mångfald och lägre koldioxidutsläpp än utländska animaliska livsmedel. Det är därför på tiden att vi Hallstahammars kommun ställer krav på bra djurskyddsstandard vid upphandling av animaliska produkter.

Enligt Konkurrensverkets Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling är det tillåtet ställa krav på bland annat djurskydd och att livsmedel ska vara ekologiskt producerade.

Konkurrensverket skriver bland annat:

.. upphandlande myndigheter har stor frihet att bestämma vad det är de vill köpa och vilka egenskaper och vilken kvalitet den aktuella varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha.” Det är alltså fullt möjligt, t.o.m. rekommenderat av EU, att vi ställer djurskyddskrav vid upphandling.

Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet:

-att Hallstahammars kommun enligt Konkurrensverkets riktlinjer, inför djurskyddskrav vid upphandling av animaliska produkter.

Kolbäck 160518

Anna Gunstad-Bäckman