Är S rädda för insyn?

I dagens BBL/AT skriver oppostionsrådet Madelene Ericsson tillsammans med övriga fullmäktigeldamöter för Centerpartiet om att Socialdemokraterna avslår en motion för att slippa offentliga handlingar i ett tidigare skede.

Motionen från Centerpartiet handlar om att införa arbetsutskott för att få till bättre beredning och underlag för politiska beslut i kommunen.

"Genom att återinföra arbetsutskott skulle vi förbättra den demokratiska beredningen av ärenden och fördjupa diskussionerna samtidigt som den politiska processen inför beslut skulle bli synligare och tydligare, den skulle även bli öppnare för granskning av media och av våra medborgare", skriver Madelene m. fl. i insändaren och avslutar med:

"Centerpartiet menar till skillnad från S att det skulle leda till bättre och mer genomarbetade politiska beslut - något som är en bristvara från majoriteten idag."

Läs hela insändaren - Är S rädda för insyn?