Mer svenskt kött i skolor och på äldreboenden

Vid kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Madelene Ericsson (C) ställt frågan vad som aktivt görs för att öka andelen svenskt kött i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

Bild på Madelene Ericsson (C).

Frågorna ställs även på Bärgslagsbladets debattsida.

 Madelene har ställt en interpellation för att uppmärksamma frågan kring vilka livsmedel som Kungsörs kommun väljer vid upphanbdlingar och inköp. Exempelvis så är den svenska köttandelen enbart ca 70 % av den totala mängd kött som serveras inom kommunens verksamheter.

Svenska lantbrukare lever under helt andra regelverk än vad europeiska eller lantbrukare från andra delar av världen gör. Djurhållningen, miljötänket och famförallt antibiotikaanvädningen skiljer sig avesvärt mellan svenska och utländska bönder.

Har vi stiftat lagarna för produktionen måste vi också se till att följa dem vid inköp, menar Madelene Ericsson.

Centerpartiet har tidigare lyft frågan om mer svenska råvaror när kommunen upphandlar. Vi gör det igen och därför har jag ställt följande frågor till fullmäktige och Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

  1. Har Kungsörs kommun en inköpsstrategi för köttprodukter?
  2. Hur arbetar Kungsörs kommun med upphandling av köttprodukter?
  3. Har Kungsörs kommun målsättningar för svenskt och närproducerat kött?
  4. Hur arbetar Kungsörs kommun för mer svenskt och närproducerat kötttill våra förskolebarn, elever och äldre?

Jag hoppas få tydliga svar. Min förhoppning är att vi tillsammans över partigränserna tar fram en livsmedelsstrategi och hitta en modell så att vi kan servera svenskt, gärna lokalt och nära producerat kött till barn, elever och äldre.