Debatt: Dags att kungsör väljer svenskt kött

Det nalkas mot jul, den högtid på året när köttkonsumtionen är som allra störst. Vi äter mer kött än någonsin. Maten står för en betydande klimatpåverkan, och så även köttet. Det är därför viktigt att välja rätt. Särskilt viktigt är det för kommuner.

Centerpartiet vill se mer svenskt kött som uppfyller svenska krav gällande miljö, antibiotikaanvändning och djurhållning i Kungsörs kommun. Målsättningen bör vara 100 procent svenskt, gärna lokalt och nära producerat.

Idag är andelen svenskt kött endast cirka 70 procent. Resterande köps in från länder som inte motsvarar svensk djurskydds-, livsmedelssäkerhets- och miljölagstiftning. Lagar som svenska bönder måste leva upp till för att överhuvudtaget få bedriva verksamhet.

För Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen ska servera mat som uppfyller svensk lagstiftning. Det är en fråga om vår miljö, vår hälsa och djurens välmående. Det är också en fråga om förutsättningarna för livsmedelproduktion i Sverige.

Centerpartiet har tidigare lyft frågan om mer svenska råvaror när kommunen upphandlar. Vi gör det igen och därför har jag ställt följande frågor till fullmäktige och Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

  1. Har Kungsörs kommun en inköpsstrategi för köttprodukter?
  2. Hur arbetar Kungsörs kommun med upphandling av köttprodukter?
  3. Har Kungsörs kommun målsättningar för svenskt och närproducerat kött?
  4. Hur arbetar Kungsörs kommun för mer svenskt och närproducerat kötttill våra förskolebarn, elever och äldre?

Jag hoppas få tydliga svar. Min förhoppning är att vi tillsammans över partigränserna tar fram en livsmedelsstrategi och hitta en modell så att vi kan servera svenskt, gärna lokalt och nära producerat kött till barn, elever och äldre.

Madelene Ericsson (C), gruppledare och oppositionsråd.

Debattartikeln är publicerad i Bbl/AT den 12 december.