Debatt: Bussen behövs i centrum

Bild på Madelene Ericsson.

Madelene Ericsson, oppositionsråd för Centerpartiet kritiserar idag i Bärgslagsbladet en slö majoritet för att inte ta ett fastare grepp kring utvecklignen av centrum i Kungsör och Valskog - prioriteringar behövs och bussen får inte försvinna från centrum.

Kungsör har goda möjligheter att utvecklas till en riktigt bra kommun att leva och arbeta i. Det finns en stor utvecklingspotential för kommunen om vi investerar rätt. Att kommunen nu lägger fram utvecklingsplaner är glädjande. Utvecklingen av Kungsörs centrum har vi väntat på länge.
Centrumprojektet tog sin start redan 2010 och flera förslag har tagit fram genom åren. Nu prioriteras Drottninggatans norra del och Valskog, vilket Centerparitet föreslagit sedan start. Nu behöver projektet gå från planskisser till konkreta investeringar. Först måste vi få en kostnadsbild. Det saknas fortfarande.

Inom ramen för centrumprojektet planeras det även för ett resecentrum vid järnvägsstationen. Detta ska ses i ljuset av att bussen från och med hösten 2018 ska sluta trafikera centrum. Det kommer att kraftigt försämra tillgängligheten till kollektivtrafik. Alliansen och Centerpartiet är mycket kritisk till hanteringen av frågan i kollektivtrafikmyndigheten men också till att majoriteten lagt sig platt istället för att driva frågan i sina led. God tillgänglighet är en förutsättning för att invånare ska välja bussen. Att bussen ska trafikera centrum kan inte vara mycket begärt.
Det förslag som har presenterats för fler bostäder i hamnområdet skulle vara ett stort lyft för Kungsör som behöver fler bostäder med olika upplåtelseformer. Nu behövs tydliga prioriteringar och en långsiktig plan. När det kommer till byggnationen ser vi att privata aktörer bjuds in och att det byggs en variation av bostäder.
Ett attraktivt centrum och fler bostäder är en bra början helt i linje med kommunfullmäktiges fastställda mål. När det gäller målen om dialog och inflytande samt hållbarhet och konkurrens saknar vi däremot resultat och förväntar oss betydligt mer av den styrande majoriteten. Det handlar till syvende och sist om hur vi ger invånare möjlighet att påverka utvecklingen, tar till vara på kreativitet och bidrar till ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Madelene Ericsson, oppositionsråd (C).