Bernt Andersson har gått bort

Foto på Bernt Andersson, med en bukett rosor och ljus intill.

Sedan en tid har vi mist en älskad vän och partikamrat i Bernt Andersson. Bernt blev 69 år och är saknad av många.

Bernt var en nyfiken och skarp tänkare.

Bernt Andersson har sedan en tid mycket sorgligt lämnat oss och lämnat ett stort tomrum hos många, särskilt hos hustru AnneMarie, barn, barnbarn och syskon.

Bernt var en sann folkrörelsemänniska och i Centerpartiet har han haft en varm och central plats ända fram till hans bortgång. De positioner som Bernt Andersson innehaft inom folkrörelsen Centerpartiet skulle kunna fylla spaltmetrar – han har varit kommunpolitiker, landstingspolitiker, ordförande, kassör och många många fler befattningar – men det skulle bara visa en bråkdel vad Bernt var som person.

För varken titlar eller positioner var det som drev Bernt i sin politiska bana. För Bernt var engagemanget något större och för många fler än honom själv. Han var en varm humanist som trodde på människan i alla lägen och en stark ideolog som kunde vrida och vända på såväl sina som andras argument. En egenskap som Bernt trots flera år av sjukdom fortfarande besatt och tillsammans med sin nyfikenhet alltid lyckades bjuda på nya insikter och tankenötter vid de tyvärr alltför sparsamma möten han orkade med de sista åren.

Bernt sa alltid vad han tyckte, var mycket förtroendeingivande och lät aldrig prestige sätta sig före. Hans sätt att välkomna nya personer in i partiet med öppet sinne och tilltro var ett föredöme.

Med sin begivenhet för att skriva och uttrycka sig var Bernt en av grundarna till KungsörsNytt – Centerpartiets egen tidning i Kungsör. Bernt tjänstgjorde som redaktör, illustratör, skribent och planerare i antingen en eller alla roller i alla nummer som producerats, hitintills. Från sina glansdagar på 1970-80-talet då KungsörsNytt kom flera gånger per år till att numer enbart uppstå som valtidning, har Bernt spelat huvudrollen för tidningens tillskapande och distribution.

Skrivandet är också det som Bernt ägnat mycket av de senaste 15 åren till. I Bernts politiska och samhälleliga intresse ligger också ett gediget historiskt intresse. Särskilt för hemorten. Kungsör. För några år sedan gav Bernt ut boken om Kungsör och de första femtio åren på 1900-talet. Ett livsverk som med Bernts ord och språk ger bilden av Kungsör och precis innan hans bortgång färdigställdes de sista femtio åren.

Skrivandet var en passion Bernt hade och något som han alltid gett uttryck för och möjligen är det som ger honom stillhet även när han nu lämnat oss.

Vi är många som minns Bernt och kommer minnas Bernt när vi nu följer honom till den sista vilan, för mig har det varit en ynnest att få se och lära av en så varm, nyfiken och underfundig person som Bernt.

Tack för allt du gett oss. Vila i frid!