Dialogkväll om lokal näringslivspolitik

Centerpartiet i Kungsör bjöd in till en dialogkväll i Torpa om det lokala näringslivet i Kungsör.

Dialog, service, bemötande och infrastruktur var några frågor som diskuterades hos Margaretha och Hans Barkselius i Torpa prästgård.

Som flera säkert redan känner till ligger Kungsör i bottenskiktet när företag får ge sin syn på företagsklimatet i kommunen. En förbättring har gjort sedan 2016 men fortfarande återstår ett stort arbete innan vi kan vara nöjda. Utvecklingen går att vända med rätt insatser som underlättar för företag i hela Kungsör och uppmuntrar till ett ökat företagande. Ett starkt stöd från kommunen är en viktig del med kontinuerlig kontakt och dialog. Likaså service och bemötande.

Kungsörs näringsliv är grundläggande för arbetstillfällen på orten, tillväxt, nyetableringar och inte minst för vår gemensamma välfärd. Fyra av fem jobb skapas trots allt i små och medelstora företag.

Det blev en givande kväll och vårt samtal mynnade ut i flera konkreta förslag på hur vi kan utveckla ett företagsvänligt kungsör. Vi vill med detta rikta ett stort tack till er som deltog! 

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd
Petter Westlund, ordförande

Centerpartiet bjuder in till köksbordsamtal om hur vi kan utveckla Kungsör tillsammans. Nästa gång blir den 6 september i Granhammar, då med fokus på äldreomsorg. Välkomna!