GOTT NYTT ÅR CENTERVÄNNER!

Det politiska året 2017 börjar närma sig sitt slut. Ett händelsrikt år med många politiska diskussioner.

Efter flera år i dvala börjar kommunen sakteligen ta sig an utvecklingsfrågor för orten. Centrumprojektet från 2009 har fått ny fart och ett nytt torg i Valskog invigdes i höstas och en uppfräschning av Drottninggatan planeras till sommaren 2018. Vidare har Kungsörs nya skola slagit upp dörrarna efter sju års diskussion. Lärdomen från detta projekt är att göra rätt från början, bjud in till dialog och gör en förstudie. Nu hoppas vi att elever och pedagoger ska trivas och att vi ska börja prata om innehållet och det som gör skillnad.

Kungsör växer så det knakar och vi har nu passerat 8574 invånare. Det är mycket glädjande. Samtidigt innebär det en positiv utmaning att utveckla kommunen och möta upp med fler bostäder och fler platser inom förskolan och skolan. Här har vi ett gemensamt jobb att göra.

Utvecklingen av Skillingeområdet, Runnabäcken och Borgvik har tagit fart med en variation av småhus, villor och flerfamiljshus. Fler områden diskuteras. Det är en bra början. Samtidigt ser vi ett behov av en långsiktig plan för fler bostäder. Vart vill vi att Kungsör ska utvecklas och hur? Hur bygger vi hållbart samhälle i samklang med miljömålen?

En annan fråga som det storsint talas om är fördjupad samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner. Flera områden för samverkan diskuteras och utreds. Samverkan kommer att vara en viktig nyckel för utveckling av välfärden. Kungsör är alldeles för liten för att klarar sig själv. Samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner kommer att vara en del. Lika viktigt är samverkan med andra närliggande kommuner och regioner.

Centerpartiet har lagt flera motioner och drivit flera frågor. Vi har bland annat föreslagit att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras, solceller på kommunens fastigheter, miljöbokslut och medborgardialog. Vi har efterfrågat en jämställdhetsplan, mer lokal och närproducerad mat, omställning av kommunens fordonsflotta, och en plan för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Frågor som majoriteten helt saknar på sin agenda.

Vi har gjort gemensam sak i Alliansen i flera frågor. Förutom en gemensam budget har vi lagt flera motioner om bland annat återbruk, innovation och plan för bebyggelse av Kungsör. Det är däremot väldigt synd att majoriteten helt saknar vilja att driva någon av dessa frågor. Det enda vi har fått gehör för är vårt förslag om fullmäktigecafé som blir verklighet till våren när kommunfullmäktige flyttar till Kungsörs nya skola.

#Metoo har hart gett eko i hela landet och frågor om kränkningar och sexuella trakasserier står nu högst upp på agendan i flera organisationer, företag och myndigheter. I Kungsör har frågan däremot passerat utan nämnvärd inverkan. Ett första steg borde vara att ta fram en jämställdhetsplan. Sen behövs ett aktivt arbete på alla nivåer och inte minst ett förebyggande arbete på Kungsörs skolor.

Fler bostäder, ny skola, nytt centrum och samverkan är frågor som har diskuterats under året. Det har dock ägnats alldeles för lite tid åt de frågor som gör skillnad. Det som gör att barn och elever trivs och mår bra, att äldre känner sig trygga, att den som har hamnat utanför får det stöd hen har rätt till, att medarbetare trivs och har roligt på jobbet, att vi värnar vår miljö och minskar vårt ekologiska fotavtryck. Hur länge ska vi blunda för att ett stort antal elever är hemma från skolan varje dag, att psykisk ohälsa ökar, att användning av narkotika ökar och att arbetslösheten i Kungsör är den näst högsta i länet? Sen är det hög tid att ta tag i miljöfrågorna igen och se till så att Kungsör blir en EKO-kommun värd namnet.

Ett nytt år står för dörren. Min förhoppning är att vi ska ägna mer tid åt det som verkligen gör skillnad och utvecklingen av en hållbar kommun.

GOTT NYTT ÅR CENTERVÄNNER!

Madelene Fager oppositionsråd och gruppledare