Rapport från kommunfullmäktige

Igår kväll hade kommunfullmäktige sammanträde med beslut om bland annat medborgarförslag, motioner, brandskyddspolicy och högkostnadsskydd.

familjepolitik

Inledningsvis fick vi två nya medborgarförslag. Ett förslag om att åtgärda gångvägen över söders gärde och ett medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Kungsör och Köping. Två mycket bra förslag. Det har inte hänt mycket vad gäller gång- och cykelvägar den senaste mandatperioden. Gång- och cykelstrategin väntar vi fortfarande på. Vi ser fram emot att höra majoritetens svar.

Motionen om två-lärarsystem behandlades men ledde inte till några särskilda beslut i frågan. Vi tycker att det är bra om kommunen är öppen för denna metodik om det finns vilja och engagemang i organisationen.

Centerpartiets och alliansens motion om att tillsätta en förskoleutrednig tyckte vi självfallet skulle bifallas. Vi behöver ett bra faktaunderlag för ställningstaganden. Hur ser behov och efterfrågan ut? och hur möter vi dessa på bästa sätt? Kungsörs förskolor får återkommande mycket bra betygi kvalitetsmätningar och i enkäter. Samtidigt se vi att det finns utmaningar att ta tag i. I samma takt som kommunen växer måste kommunen planera och utveckla förskolan. Det behövs bland annat fler platser och fler behöriga förskollärare. För några veckor sedan fick barn- och utbildningsnämnden i uppdagat att ta fram en plan för förskola. Det är välkommet och vi ser fram emot resultatet i höst. Men vi anser fortfarande att vi vill behöver ett komplett underlag med fakta och analyser och vår motion skulle självfallet ha bifallits, men icke. Det här med att ta fram bra underlag och staka ut den långsiktiga planen hör inte till majoritetens starkaste gren.

Vi beslutade även om ny brandskyddspolicy, höjd maxtaxa för äldre- och handikappomsorgen enligt socialstyrelsens beslut och en ny motion om att arrangera fyrverkerier vid nyårsafton.

Avslutningsvis lyfte vi från centerpartiet en ny motion där vi föreslår att Kungsörs kommun ska införa Rättviksmodellen, som är en dialogbaserad metod för myndighetsutövning. Den går bland annat ut på att avgifter debiteras i efterhand och inte i förskott som idag. Det skulle vara ett sätt att utveckla och stärka relationen gentemot våra förtagare. Denna modell förordas numera av både statskontoret och svensk näringsliv så det vore konstigt om kommunen inte nappade.

Protokollet hittar ni på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige ses åter den 18 juni.

//Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare