Rapport från kommunfullmäktige

 

Igår kväll träffades kommunfullmäktige för sitt sista sammanträde före sommaren med utdelning av kommunens miljöpris och en gedigen dagordning. Bland annat avhandlades budgetramar och mål för Kungsör.

Mötet inleddes med en prisutdelning av 2018 år miljöpris. Det externa priset tilldelades Eriksbo Plantskola och VDn Miriam Dovrén. Det interna priset tilldelades Eva Nelson med kollegor som sköter om kommunens grönområden. STORT GRATTIS!

Förrutom medborgarförslag och delårsredovisningar var det budgetramar och mål som stod i fokus på mötet. Förslag till budgetramar innehöll stora brister. Den sittande majoriteten lämnade ett förslag och räknar med pengar som inte finns och som inte uppfyller resultatmålet 2020 och 2021. Det är allvarligt att vi har en sådan oserös politisk ledning.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar och det är högst olyckligt att majoriteten blundar. Vi hade också önskat oss ett annat scenario, men vi håller oss hellre till verkligheten. Alliansen föreslog därför egna budgetramar som nämnderna nu får arbeta med inför slutligt beslut i höst. Vårt förslag innehåll ett resultatmål på 1,5 % och ett effektiviseringskrav på 2 %. Det finns en stor osäkerhet i ekonomin kommande år och kommunen måste börja hushålla med våra gemensamma resurser. Alternativet är att göra stora besparingar om några år. Vårt förslag innehöll även en tydlig politisk vägledning för kommunen. För ett attraktivt förtagsklimat, fler i jobb, digitaliserig och utveckling av en hållbar kommun.

Nästa fråga gällde kommunens mål. Här hade vi gärna sätt både förtydliganden och högre målsättningar. Vi kan mer. Alliansen presenterade ett eget förslag, bland annat ett högre resultatmål på 1,5 %. Kommunen kan inte bara spendera. För att vi ska kunna levererar en bra välfärd idag och imorgon måste vi spara för framtiden. Hur ska vi annars har råd med alla dessa investeringar och ökade behov?

Vi föreslog även ett annat miljömål. Förslaget om att kommunen ska jobba för en fossilfri fordonsflotta tyckte vi var alldels för begränsade. Vårt förslag var att "Kungsör ska vara en klimatsmart och miljövänlig kommun". Kungsörs kommunkoncern behöver fokusera på mer än kommunens fordon kommande 7-årsperiod. Utmaningarna inom klimat- och miljöområdet kräver större åtagaden än omställningen av kommunens fordon. Det är en del, men mer måste göras.

Om vi menar allvar behövs en tydlig målsättning som gör att hela kommunen och alla dess verksamheter kan arbete med både klimat - och miljöfrågor. För minskade utsläpp, för ett rikt djur- och naturliv, hållbara transporter, hållbara inköp, effektiv resursanvändning, en giftfri vardag, en effektiv avfallshanering och mycket mer. Kommunen måste ha förmågan att arbeta med fler saker samtidgt. Vi hoppas återuppta frågan efter höstens val.

Ett nytt Kultur- och fritidspolitiskt program antogs. Bra tycker vi. Synd att så få var delaktiga i processen. Vårt förslag om tillägg "att utveckla våra naturleder" vann gehör. Bra, inte minst utifrån att det verkar vara väldigt oklart kring ansvarsfördelning och skötseln av våra naturleder.

Vi lämnade avslutningvis in en motion om att stoppa användningen av engångsartiklar i plast. Nedskräpning och miljöförstöring är ett allvarligt miljöproblem. Årligen hamnar 150 ton plast i våra hav och vattendrag. Ett hot mot en livsviktig naturresurs, vårt vatten. Vi måste gemensamt ta ansvar för att minska användningen av plast och föreslog därför att Kungsörs kommunkoncern redan nu ska stopp användningen av engångsartiklar i plast, plastpåsar, matlådor i plast, plastmuggar och så vidare och ersätter dessa med förnyelsebara alternativ.

Det var det sista kommunfullmäktige för den här terminen. Nästa möte blir i septemer.

Protokollet från sammanträdet hittar du på kommunens hemsida.

Trevlig sommar

//Madelene Fager, gruppledare och fullmäktigeledamot.