Vår politik för Kungsör 

Centerpartiet i Kungsör står för en politik med fokus på ett hållbart Kungsör. I vårt handlingsprogram presenterar vi vår politik och våra förslag för en växande kommun, för alla. 

 

Ett nytt ledarskap för Kungsör framåt

Kungsör har stor potential att utvecklas till en grön kommun där människors engagemang, kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Det är tillsammans som vi utvecklar hela Kungsörs kommun och får saker att hända. För att nå dit behövs ett nytt ledarskap som tar ansvar för och är en ledande aktör för miljö och klimat; där fler företag etableras och fler jobb skapas; där invånares inflytande och åsikter tas tillvara och där öppenhet och närhet är våra ledord.

Här kan du läsa mer om vår politik för kommande mandatperiod!