Rapport från Kommunstyrelsen

I går träffades kommunstyrelsen för sitt första sammanträde för hösten.

Bland informationsärendena fanns en ekonomisk rapport och det ser ut att gå hyffsat bra för kommunen. I övrigt behandlades bland annat ett medborgarförslag om grannsamverkan, en motion om rättviksmodellen, ett antal del- och årsredovisningar, ett nytt avtal gällande överförmyndarnämnden och en reviderad hälso- och friskvårdpolicy.

Centerpartiets förslag om att förbättra förutsättningarna för Kungörs företagare genom att införa en ny modell för tillstånd och tillsyn, rättviksmodellen, vann ett försiktigt positivt gehör. Rättviksmodellen har fått stor spridning i landets kommuner och förordas numera av svenskt näringsliv, statskontoret och livsmedelsverket. Majoritetet tillstyrker förslaget men vill först se över debiteringssystemet, hämta inspiration och ta fram ett nytt system. Vi menar att det redan finns tillräckligt med kunskaper och en utarbetad modell för att ta ställning i frågan. Sammanfattningsvis kan man väl ändå säga att det är ett steg framåt för Kungsörs företagare och vi ser fram emot att se ett resultat.

Vi överlämnade även ett förslag om att kommunen ska öka inköpen av svenskt kött under en tidsbegränsad period. Sommarens torka har lett till att flera lantbruksföretag riskerar att gå under med ekonomiska förluster i miljardklass. Intäkter uteblir och friska djur tvingats skickas på nödslakt. Det tycker vi är ett oerhört slöseri av naturens resurser. Flera kommuner har redan tagit initiativ till att öka inköpen av svenskt kött och vi tycker att Kungsörs kommun ska göra likaså. Genom att öka inköp och efterfrågan kan vi lindra effekterna av sommarens torka. Vårt förslag kommer att behandlas på nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.