Rapport från kommunfullmäktige

 

I måndags träffades kommunfullmäktige för årets sista möte då med beslut om bland annat budget och ett flertal valärenden. Glädjande nog vann vår motion om en lokal livsmedelspolicy gehör.

Centerpartiets förlag om att ta fram en lokal livsmedelspolicy vann slutligen gehör. När vi överlämnade förslaget i våras fick vi stor kritik av den kommunala organisationen, så vi är givetvis extra glada att kommunen nu ska ta fram en lokal policy och ska börja ställa krav utifrån svensk djurskyddslagstiftning. Det är ett steg i rätt riktning mot mer hållbara måltider.

Efter många turer var det slutligen dags att besluta om budgeten för 2019. Alliansen förslog till kommunfullmäktige i juni egna budgetramar med prioriteringar men har sedan dess gjort ett antal revideringar för att möta upp de behov som verksamheterna står inför och den osäkerheten som finns i ekonomin. Det har bland annat skett en försämring i skatteintäkterna för Kungsörs kommun sedan tidigare progoser med - 5 mkr. Alliansen har därför reviderat överskottsmålet till 1 % för 2019. För att klara resultatet kommer kommunens nämnder att behöva göra stora reduceringar, enligt förslaget som antogs, – 2 %. När alliansen föreslog detta i våras fick vi stor kritik men nu är det alltså -2 % som gäller. Det kommer att krävas stora åtgärdar från kommunens nämnder. När det sedan kommer till själva innehållet så är det rent krasst så att den budget som det beslutades om helt saknar satsningar. För alliansen handlar en budget om så mkt mer än kronor och ören och vad man vill åstadkomma. Nästa år förväntar vi oss betydligt mer av både budgetprocessen och innehållet i budgeten.

Två interpellationer ställdes till kommunstyrelsens ordförande. På den mycket enkla interpellationen om när fullmäktige kommer att börja webbsändas fick vi inget svar och ordförande svamlade mer om andra saker. Utrustning för 600 000 kr är inköpt och beslut finns, så nu förväntar vi oss resultat. Den andra interpellationen gällde den gummibaserade lekplatsen som läcker små blå platspartiklar ut i dagvattenbrunnarna. Den här frågan togs mer på allvar och svaret vi fick var att detta ska åtgärdas. Sen kan man alltid fråga sig hur en miljökommun överhuvudtaget kan köpa in detta? Men nu hoppas vi att sopridningen får ett stopp. Bra!

Alliansen överlämnade även två nya motioner, trafikförbättringar i centrum och inför en Kungsörsdag. Avslutningsvis gjordes ett flertal val till bland annat kommunalförbund och råd. För mer information, se protokollet.

Kommunfullmäktige träffas åter i januari 2019.

Madelene Fager // oppositionsråd och gruppledare