Rapport från kommunstyrelsen

återvinning

Ny avfallsplan och renhållningstaxa, konstsnöspår vid Centralvallen, förbud mot gummigranulat, ny förskola och fördjupad samverkan inom Kungsör, Arboga och köpings kommuner var några frågor som diskuterades igår när den nya kommunstyrelsen hade sitt första sammanträde. Här beskrivs i korthet några frågor som togs upp på mötet.

Kommunalförbundet VAFAB Miljö inledde mötet med en redovisning av förslag till nya avfallsplan och renhållningstaxa, som nu ska ställas ut för synpunker första kvartalet 2019. I korthet beskrevs mål och åtgärder för att minska mängden avfall, öka återbruk, minska nedskräpning, underlätta för invånare att sortera och stimulera ett hållbart resursutnyttjande. Nu ska kommuner och invånare få säga sitt och beslut i frågan tas hösten 2019. Vill du tycka till om avfallshanteringen? Håll utkik på kommunens hemsida för mer information om utställningsdatum och hur du kan lämna dina synpunker.

Vi diskuterade även två nya medborgarförslag; konstsnöspår vid centralvallen och förbud mot gummigranulat. Nu ska utredning göras i båda frågorna. Frågan om förbud mot gummigranulat förtjänar en rejäl genomlysning. Problemet med spridning av mikroplast är väl känt och förhoppningsvis hittar kommunen ersättningsmaterial till gummigranulat. Flera vetenskapliga studier har påvisat påtagliga miljörisker och att gummigranulat innehåller ämnen som påverkar växt- och djurliv negativt. Vi ser verkligen fram emot utredningens resultat. När det gäller utredningen om att anlägga ett konstsnöspår är vi däremot mer tveksamma. Det är inte svårt att förstå att det kommer att bli en kostsam historia med negativa miljöeffekter. Slutligt beslut i frågan tas på kommunfullmäktige i januari.

Vi fick även ett mycket sent extraärende om att öppna en ny förskoleavdelning vid Ulvesund. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten arbetat med att hitta en lösning för det ökande antalet barn i kö till förskolan. I sista sekund fick vi nu ett förslag som aldrig hann beredas politiskt. Mycket dåligt tycker vi och det är inte första gången. Kommunen har många gånger en mycket dåligt vana att involvera politiken sist. Nu står den 18 barn i kö som saknar plats så självfallet säger vi jag till en ny avdelning. Några nya pengar finns däremot inte då budgeten togs den 10 december. Slutligt beslut tas av barn- och utbildningsnämnden imorgon onsdag.

Avslutningsvis beslutade vi även om samarbete kring medicinsk ansvarig sjuksköterska med Köping och Arboga där Köping nu blir värdkommun för den gemensamma funktionen. Det här är det första vi får se av två års diskussioner om fördjupad samverkan.

Kommunstyrelsen träffas åter den 26 januari 2019.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och KS ledamot.