Debatt om nyanländas etablering på kvällens kommunfullmäktige!

adoption

Ikväll träffades kommunfullmäktige för årets första sammanträde med debatt om bland annat gummigranulat, plan för mottagande av nyanlända och utökad borgen för våra bolag.

Inledningsvis fick vi en dragning av kvalitetsmätningen KKiK, kommunens kvalitet i korthet. Redovisningen beskrev framsteg och tillbakagångar. Kungsör får fortsatt bra resultat för förskolan och LSS. Skolan är däremot ett område där vi fortsatt ser en mycket negativ trend, både för elever i årskurs 6 och 9. Kungsör är näst sämst i hela landet vad gäller betyg i matematik i årskurs 6. Endast 72 procent av eleverna i årskurs 9 är behörga till gymnasiet. Nu krävs omtag och åtgäder! Vi har inte råd att vänta en dag till.

Bland beslutsärendena fanns ett antal medborgarförslag, konstsnöspår, namnsättning av växter och förbud mot gummigranulat. I vanlig ordning nöjer sig kommunen med att göra utredningar. När det gäller frågan om att förbjuda gummuigranulat delar vi föreslagsställaren syn. Spridningen av gummigranulat är oroväckande och måste få ett stopp. Just nu pågår ett arbete med att hitta ersättningsmaterial och målsättningen bör vara att gummigranulatet inom snar framtid fasas ut och ersätts med ett bättre material. Istället för att gömma denna fråga i en utredning föreslog vi att en plan för utfasning tas fram. Fullmäktige röstade glädjande nog på vårt förslag.

Vi behandlade även plan för mottagande av nyanlända. Centerpartiet föreslog redan hösten 2015 att Kungsör skulle ta fram en integrationsstrategi. Bakgrunden var att kommunen då tog emot ett stort antal nyanlända. Nu står vi här mer än tre år senare med en plan som beskriver vem som gör vad istället för kraftfulla åtgärder som leder människor i egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Det börjar bli allt mer tydligt att den styrande minoriteten helt saknar förmåga att sätta mål och ange färdriktningen. Idag står alldelse för många människor utanför och lever i ett långvarigt utanförskap. För att påskynda nyanländas etablering behövs tydliga mål och konkreta åtgärder. Det räcker inte med att säga att "alla som kan ska arbeta". Nu ser vi fram emot att höra hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att våra nya kungsörare ska få en plats.

Ett annat ärende gällde utökad borgen för nyupplåning för nya investeringar i våra bolag. Moderaterna föreslog att kommunen går in och gör en kommunal utlåning till kommunens teknikbolag. Det är ett sätt att använda det egan kapitalet samtidigt som vi minskar kostnaderna för extern upplåning. Vi ställde oss bakom förslaget. För vattenbolaget beviljade vi däremot utökad borgen för extern upplåning.

Avslutningsvis beslutade vi om ett antal valärenden, bland annat val av nya ordförande för kommunfullmäktige som blev Per Strengbom.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och KF ledamot.