Debatt om plast på måndagens kommunfullmäktige

återvinning

I måndags träffades kommunfullmäktige för utbildning och beslut i ett antal frågor. Nu ser vi fram emot kommunens arbete med plastbantning och införande av webbsända fullmäktigesammanträden som vi har väntat på i mer än fyra års tid.

Bland beslutsärendena behandlades medborgarförslagen, Pulkabacke på bullervallarna i Skillinge och Fotbollsmål på Hagaskolan. Bra förslag som bifölls. Synd bara att kommunen alldeles för ofta brister i underhåll. Elever ska inte behöva skriva medborgarförslag om fotbollsmål till sina skolor Det måste finns rutiner för detta på kommunens skolor. Vi fick även in ett antal nya medborgarförslag. Roligt att se så mycket engagemang och bra förslag från kommunens invånare.

Fullmäktige behandlade även vår motion om att kommunen ska sluta köpa in engångsartiklar i plast. Kommunen vill däremot inte gå hela vägen och menar att det måste ta fram en plan för först. Vi anser att kommunen redan nu ska sluta köpa in engångsartiklar där det finns alternativa produkter. Det behövs inte någon strategisk plan för utfasning av plastmuggar, plastpåsar platsbestick och liknande. Varje år produceras 26 miljoner ton plast i Europa, mindre än en tredjedel återvinns. Det finns sedan läge stor kunskap och medvetenhet om plastens negativa miljöpåverkan. Det har bidragit till att marknaden, samhället i stort och det offentliga Sverige redan påbörjat omställningen. Vad är det egentligen som hindrar Kungsörs kommun att redan nu slutar att köpa in plastmuggar och plastpåsar? Svaret på den frågan var högst oklar. Likaså tidplanen. Det måste givetvis göra en fördjupad analys när det gäller vissa produkter, inom vården till exempel. Det behöver däremot inte hindra kommunen från att påbörja omställningen redan nu. Den gröna omställningen kräver mod och handlingskraft, vilket vi så ofta ser saknas hos den styrande minoriteten. Vart finns viljan och drivkraften? Vi yrkade givetvis bifall till vårt förslag.

Vi behandlade även ett par årsredovisningar, bland annat från Västra Mälardalens Kommunalförbund. Här framgick det med all tydlighet stora brister inom Räddningstjänsten och revisonen var inte sen med sin kritik.

Sedan debatterades återigen frågan om webbsända fullmäktigemöten, ett förslag som centerpartiet fick bifall på för mer än fyra år sedan. Utrusning är inköpt och ligger i ett förråd, men några sändningar har inte kommit igång. Att vissa saker ska vara så svårt. I svaret från kommunstyrelsens ordförande håller man på att ”titta på frågan” så som det ofta kallas när man inte vill göra verkstad av fattade beslut. Det förs tydligen också en dialog kring vad som ska sändas och inte. Enligt vårt sätt att se det är webbsändningar oredigerade, utan tolkningar och omskrivningar i det fira ordets land. På frågan när webbsändningarna ska komma igång fick vi egentligen inget svar så vi får väl komma tillbaka med samma fråga igen vid nästa sammanträde.

Avslutningsvis lyfte vi alliansen en ny motion om skolvärdar till Kungsörs skolor. Situationen på Kungsörs skolor är bekymmersam och alliansen väntar fortfarande på en rejäl analys för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Kunskapsresultaten har kraftigt försämrats, elever mår allt sämre, användningen av narkotika ökar. För att råda bot mot detta ser vi att Kungsörs kommun inför ett försök med skolvärdar på Kungsörs skolor i samarbete med VIVA. Genom skolvärdar får vi fler vuxna till Kungsörs skolor som kan vara med och skapa en trygg skolmiljö för våra elever. Nu ser vi fram emot svaret.

Protokollet från sammanträdet hittar ni på kommunens hemsida. Fullmäktige sammanträder nästa gång den 10 juni.

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd.