Beslut om ny förskola och debatt
om medborgardialoger

Förskola

Beslut om medborgarförslag, motioner och ny förskola vid kinnekulle vid gårdagens kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige träffades igår för sitt första sammanträde efter sommaren. Även denna gång i reducerad skara med 17 ledamöter. På agendan fanns medborgarförslag och motioner. Roligt att se så stort engagemang bland Kungörare som flitigt lämnar in förslag om hur Kungsör kan utvecklas och bli än bättre. Två av förslagen handlade om utveckling av Å-parken med både beachvollybollplan och discgolfbana. Vi ser fram emot att båda dessa tas upp i det pågående arbetet med hamnområdet.

Bland svar på tidigare medborgarförslag fanns bland annat förslag om att förbjuda bensin och diselbilar i centurm och att ta bort betonghindren. Vi delar kommunens ställningstagande i dessa frågor. Inom snar framtid kommer bensin och diselbilarna ha gjort sitt, men innan dess ser vi inte förbud som en framkomlig väg. Betoghinder som hastighetsdämpande åtgäder är väl inte den bästa lösningen för att sänka hastigheter men bättre än ingenting. Vi har idag stora problen med höga hastigheter och trafiksäkerheten måste prioriteras. Sen hoppas vi såklart att kommunen kan hitta bättre och lösningar.

Kommunfullmäktige beslutade även om två av centerpartiets motioner om tryggshetsbostäder vid Tallåsgården och medborgardialog. Vi är glada att kommunen nu äntligen börjar ta tag i frågan om tryggsbostäder på Tallåsgården. Intresset och efterfrågan är stor. Ärendegången i den här frågan är vi däremot väldigt tveksamma till. I svaret vi fick hänvisas det till ett beslut som inte finns. Kommunfullmäktige har aldrig beslutat om att tillsätta en utredning av Tallåsgården. Nu har ett arbete påbörjats vilket är bra. Motioner borde däremot kunna hanteras på ett ärligt och schyst sätt, vilket tyvärr inte är fallet. Vi fick även svar på vår motion om medborgardialog. Här verkar kommunen inte alls vare sig förstå eller vilja arbeta med medborgardialog på ett strukturerat sätt. Det är bra att det finns elevråd där eleverna får tycka till om sina skolor, om det ska köpas in kompisgungor eller basketkorgar, om skolmaten. Det är bra att elever på Kung Karl ska få tycka till om Kungsörs framtid. Det är bra att föreningar via pensionärs- och tillgänglighetsråd får vara delaktiga och tycka till. Möjligheterna för Kungörare i allmänhet är dörren däremot stängd! Kommunalrådet är nöjd med sina nätverk och den dialogen han har. Vi önskar däremot mer. Nu vill kommunen ändå utveckla digitala dialoger och den är ju bra. Det föreslog vi i en motion för tre år sen.

Kommunfullmäktige beslutade även ny förskola vid Kinnekulle till en kostnad om 41 miljoner kronor. Mycket har hänt sedan den här diskussionen påbörjades för 5–6 år sedan både vad gäller antalet avdelningar och placering. Vi är positiva till det arbete som gjorts och att en referensgrupp från förskolan har fått vara med. Vi tycker däremot att beslutsunderlaget är något knapphänt, de skisser vi har fått är just bara skisser och just nu pågår ett arbeta med att ta fram ett komplett underlag. Hur förskolan kommer att se ut i slutändan har vi alltså ingen aning om. Vi känner däremot en trygghet i att avrop kommer att göras från Sveriges kommuner och regioners ramavtal. Vi är också positiva till att frågan om tillagningskök nu utreds. En viktig fråga där vi ser stora vinster med att maten lagas nära barnen med en helhetsupplevelse, delaktighet i matlagningen, bättre arbetsmiljö, minskade transporter och lättare att arbeta med mat som blir över. Nu ser vi fram emot att se vad utredningen kommer fram. till.

Kommunfullmäktige antog även den Region utvecklingsstrategin för Västmanland, ett styrdokument för den regional utvecklingen i länet som tar sin utgångspunkt i agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Ett viktigt styrdokument som ska vara vägledande även för utvecklingen av Kungsör. Andra ärenden som behandlades var regler för färdtjänst och åtgärder med anledning av en granskning av Västra Mälardalens kommunalförbund var andra frågor som behandlades.

Avslutningsvis ställde vi en fråga till ordförande med anledning av kommunfullmäktiges reducerade möten. Vi ser gärna en förnyad diskussion om antalet ledamöter. 17 ledamöter blir starkt begränsande. I höst ska flera viktiga beslut tas. Inte minst en budget som i dag saknar närmare 40-50 miljoner kronor sätt till behov och skatteintäkter. Inför detta hoppas vi att vi kan återgå till vanlig ordning men byta lokal. Ordförande skulle diskutera frågan i presidiet och återkomma. Vi frågade också hur det går med webbsända möten. Det har nu gått 8 år och vi förstår inte vad som tar sådan tid. Kommunalrådet svarande som alla andra gånger att det är på gång. Vad det betyder har vi däremot ingen aning om.

Vill du veta mer? På kommunens hemsida finns både handlingar till mötet och protokoll.

Vid pennan//Madelene Fager, oppositionsråd och ledamot i kommunfullmäktige