Reducerat kommunfullmäktige om delårsresultatet


adoption

Igår kväll träffades kommunfullmäktige åter i reducerad tappning på grund av rådande smittläge och pandemi. Helt nödvändigt men vad händer med demokratin? Vi har flera viktiga beslut framför oss, inte minst beslut om den budget som ska ta oss genom denna kris. En budget som i dagsläget saknar otaliga miljoner kronor utifrån lägre skatteintäkter och behov. Samtidigt förstår vi att vi alla måste hjälpas åt och ta ansvar för att vi tillsammans ska att få stopp på denna pandemi. Reducerade möten är ett sätt, men i sin om tid hoppas vi ändock på att Kungsör ska ta till sig den nya tekniken och möjliggöra deltagande på annat sätt, även synliggöra våra sammanträden för våra invånare genom webbsändningar.

Gårdagens möte blev mest av formalia och besluten klubbades igenom enhälligt. Den lilla debatt som ändå blev handlade om delåret och resultaten för det första halvåret. Det är lätt att förundras över att så lite sägs. Kommunalrådet redogör för utvecklingen och ordförande för barn- och utbildningsnämnder sade några väl valda ord. I övrigt är det tyst. Är alla nöjda?

Det görs mycket bra saker men Kungsör brottas fortsatt med stora problem som ingen verkar vilja ta i. Att nämnder och styrelser år ut och år in överskrider sina ramar med miljoner, att resultaten uteblir verkar ingen bry sig om. När vi frågar vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av redovisningen är svaret att ”Vi håller med, vi måste jobba mot dessa mål” Men hur då? Kungsör har flera tuffa år framför sig ekonomiskt och då krävs både budgetkontroll och ansvarstagande. Detta sammantaget med en stigande arbetslöshet och usla skolresultat borde vara tillräckligt för att de styrande ska agera. Men icke. I somras lämnade 49 procent grundskolan med godkända betyg i alla ämnen och 67 procent med behörighet till gymnasieskolan. Arbetslösheten vid halvårsskiftet låg på 12,3 procent och 18,1 procent bland unga och unga vuxna. Vart är analysen, vart är åtgärderna?

Vi är övertygande att det med gemensam kraft går att vända den här utvecklingen, men då måste vi våga göra analysen och vidta de åtgärder som krävs. Det räcker inte att sitta stilla i båten och vänta, att säga samma sak på möte efter möte, år ut och år in. År 2020 har snart passerat och vi går snart in i ett nytt år och vi väljer att tro att det går att göra skillnad.

Fullmäktige träffas igen den 30 november då om budget 2021 och då hoppas vi på mer debatt!

För Centerpartiet

Madelene Fager, Oppositionsråd och gruppledare