Beslut om porrfilter på årets första kommunfullmäktige

Beslut om porrfilter på kommunens datorer, medborgardialog om lekparken vid kvarteret Agnet, gång- och cykelbro över Blästersund och investering i Skillingepaveljongen var några frågor som stod på dagordningen vid gårdagens kommunfullmäktige. Debatten lyste dock med sin frånvaro.

Kommunfullmäktige träffades igår för sitt första sammanträde 2021. Även denna gång i reducerad tappning med 17 ledamöter. Coronapandemin har gjort stora avtryck i det demokratiska arbetet i Kungsör och möjligheten att påverka har blivit starkt begränsad då alla förtroendevalda inte får delta. Oppositionens möjigheter till insyn har därmed kraftigt försämrats. Gårdagens sammanträde var mest av formalia, Inga åhörare och ingen debatt. Digitala lösningarna och webbsändingar lyser tyvärr med sin frånvaro.

Centerpartiet är särskilt glada över att vi fick gehör för vårt förslag att införa porrfilter på kommunens datorer och läsplattor. Sexuellt våld, övergrepp och förnedringar på nätet har blivit vardagsmat för många barn och unga och våldsamma porrfilmer finns tillgängliga ett klick bort. Här sprids skeva normer om jämställdhet, sex och relationer. Enligt Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor filter mot pornografi och därmed finns porrsidorna bara ett klick bort. Så även i Kungsör. Ett filter mot pornografiskt innehåll löser såklart inte hela problematiken, men det visar på ett tydligt avståndstagande och ställningstagande – pornografin har ingen plats i skolan. Vi är glada att Kungsör nu har tagit tydligt ställning ifrågan och inför ett filter.

I övrigt fick vi ta del av flera nya medborgarförslag, såsom Gång- och cykelbro över Blästersund och PumPark på Åsen. Vi beslutade även om tidigare inlämnade förslag, såsom Lekparken vid kvarteret Agnet, där en medborgardialog nu ska genomföras. Centerpartiets tidigare förslag om cykelställ längs Kungsgatan fick delvis positivt svar. Vi saknar dock ett tydligt ställnigstagande gällande trafiksäkeretshöjande åtgärder vid Kungsgatan. Kommunfullmäktige beslutade avslutingsvis om att tillskjuta medel för investering i Skillingepaveljongen för att möjliggöra verksamhet redan sommaren 2021. Ett välkommet beslut för alla sommarens badgäster och Kungsörare.

Vill du veta mer? Handlingar och protokoll från sammanträdet hittar ni på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige träffas åter i mars. Förhoppingsvis sker detta digitalt så att alla Kungsörs förtroendevalda ges möjlighet att delta!

Vid pennan, Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare