Budgetfullmäktige

Måndagen den 14 juni träffades kommunfullmäktige för att diskutera budget 2022. Centerpartiet i Kungsör presenterade då sitt budgetförslag.

Vid måndagens kommunfullmäkige behandlades S,V och L:s förslag till årsplan med mål och budgetramar för Kungsörs kommun 2022. Centerpartiet i Kungsör presenterade då sitt budgetförslag och förslag på ändringar.

Centerpartiet är positiva till de mål som har arbetats fram som är helt i linje med vad kommunen behöver ägna sig åt kommmande år. Vi är dock kritiska till indikatorerna som inte är heltäckade. Här behövs omtag. Vi är positiva att kommunen nu minskar investeringsvolymen till 10 miljoner kronor. Förslag till budgetramar var dock minst sagt starma och innehöll inga större nyheter jämfört med tidigare år. Vi vill till skillnad från de styrande se tydliga prioriteringar på ett antal områden i linje med uppsatta mål och göra ett antal budgetförändringar och skjuta till mer pengar till barn- och utbildningsnämnde och socialnämnden, totalt 4,2 miljoner kronor.

Centerpartiet vill att Kungsör kommun tydligt prioriterar miljö och klimat i alla verksamheter.  Det är viktigt för oss. Kungörare ska känna att de bor i en stad som prioriterar hållbarhet och som har framtiden för sig i en omvärld som ständigt förändras.

I en hållbar kommun får också barn möjlighet att växa. Utmaningarna inom skolan går inte längre att blunda för och mer pengar behövs för att öka kvaliteten och stärka det förebyggande elevhälsoarbetet och tidiga insatser för elever. Vi föreslog därför mer pengar för en kvalitetsstrateg, kurator eller ungdomscoach och IT-strateg.

Kvaliteten inom vård och omsorg behöver också höjas och när fler bor hemma med hemtjänst finns behov av att ökad trygghet och kontinutet för omsorgstagare, anhöriga och omsorgspersonal. Vi föreslog därför att kommunen inför fast hemtjänstkontakt. Likaså behöver arbetsvillkoren tryggas för de som arbetar i omsorgen genom införande av heltid som norm. Vidare behöver frågor om miljö och klimat, digitalisering, fler i jobb upp på agendan.

Här kan du läsa vilka prioriteringar Centerpartiet i Kungsör vill göra:

 • Fler bostäder och en attraktiv boendemiljö
 • Miljö och klimatarbete utifrån agenda 2030.
 • Stärkt naturvårdsarbete där värdefull natur med hög biologisk mångfald värnas,
  utvecklas och tillgängliggörs.
 • Svensk och närodlad mat.
 • Näringsliv och fler i jobb.
 • Digitalisering, välfärdsteknik och bredbandsutbyggnad.
 • Ökad kvalitet och måluppfyllelse i hela grundskolan.
 • Förebyggande elevhälsoarbete på Kungsörs skolor.
 • Rörselsesatsning för elever på Kungsörs skolor.
 • Tidiga förebyggande insatser och stärkt samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst.
 • Miljöcertifierade förskolor och skolor.
 • Fast hemtjänstkontakt för ökad trygghet och kontinutet.
 • Heltid som norm.
 • Nyöppning av Fritidsbanken och Rödmyran
 • Stärk samarbete mellan arbetsmarknad, försörjning, vuxenutbildning och näringsliv för fler i jobb.

Totalt föreslog vi budgetförändringar motsvande 4,2 miljoner kronor genom omfördelning mellan nämnderna och hårda omprioriteringar. På samma sätt som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har gjort stora förändringar behöver kommunens teknikbolag och kommunstyrelsen vara med och bidra till kommunens fortsatta utveckling och gemensamma ekonomi. Det är tillsammans vi får saker att hända i den lilla kommunen!

Centerpartiets förslag till budgetändringar vann tyvärr inte gehör och någon kursändring från de som styr är tyvärr inte i sikte! Vi reserverade oss såklart mot beslutet. Vill du veta mer och läsa hela vårt förlag. Se kallelse och protokoll på kommunens hemsida.

För Centerpartiet

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd