Debatt om kommunens byggplaner

Ett förslag om GC mellan Torpa och Kungsör och debatt om kommunens byggplaner på kommunfullmäktge i måndags.

Kommunfullmäktige träffades i måndags med en reducerad ärendelista. Bland annat utgick ärendet om årsbokslutet för Kungsörs kommun 2021 på grund av att revisionens ordförande riktat en anmärkning mot barn – och utbildningsnämndens ordförande och ledamöter. Innan ärendet kan tas upp behöver KF:s presidium utreda frågan. Så det blev ett kort möte. Bland ärendena som behandlades fanns nya medborgarförslag, motioner och årsredovisningar från andra förbund.

Vid mötet lämnade Centerpartiet lämnade in en motion om att godkänna tidigare förslag om att rusta upp GC-vägen längs järnvägen mellan Kungsör och Torpa. Vägen är idag i mycket dåligt skick och är i stort behov av åtgärd. Frågan har diskuterats i flera och det finns förslag att gå vidare med. I styrgruppen för ortsutveckling har vi varit överens om behov av åtgärd och även KS har sett behovet. Nu behövs ett beslut och finansiering, vilket vi hoppas att de styrande säger ja till.

På mötet lyfte Centerpartiet en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens byggplaner. Vi får återkommande höra att det finns ett stort intresse av bostäder och verksamhetsmark. Många hör av sig och vill bygga. Kommunen har därför de senaste åren ägnat stor kraft åt att planera och skapa förutsättningar för byggnationer. Men av någon anledning uteblir byggnationerna och flera områden ekar idag tomma. Frågan är om kommunen har planerat rätt och varför kommunen inte säljer fler tomter till privatpersoner i stället för till byggföretag? Kommunalrådet hänvisade till yttre omständigheter som har gjort att företagen inte lyckats bygga och medgav till viss del att det inte blivit som planerat och att det kan finnas anledning att justera planerna. Vår förhoppning är att byggnationerna snart kommer igång så att vi får till den utveckling som vi så längre pratat om. Ett dåligt planprogram och nya detaljplaner hjälper inte. Det behövs verkstad.

Protokollet från sammanträdet hittar du på kommunens hemsida.

Vid pennan, Madelene Fager oppositionsråd och gruppledare