Debatt om försäljnig av Drotten

Igår träffades kommunfullmäktige en sista gång före sommaren för debatt och beslut. Positivt med nya riktlinjer för markanvisning, riktlinjer mot mutor och gäv och ny brygga i Skillinge. I övrigt flera ogrundade beslut och dåliga beslutsunderlag, inte minst belsut om försäljning av fastigeten Drotten.

Igår träffades kommunfullmäktige en sista gång före sommaren och valet för debatt och beslut . Positivt med nya riktlinjer för markanvisning, riktlinjer mot mutor och gäv och ny brygga i Skillinge. I övrigt flera ogrundade beslut.

I ärendet om investering i det nya bostadsområdet vid Runnabäcken, blev det en lång diskussion. Vi hade gärna fått ta del av de avtal som är undertecknade och ett bättre beslutsunderlag. Vi är mitt inne i ett väldigt osäkert världsläge med stigande priser som har stor påverkan på byggbranschen och privatpersoners ekonomi, då krävs en viss försiktighet innan vi plöjer ner 24 miljoner i infrastrukturen. Vi lyckades till sist få med en passus om att investering får inledas först när alla avtal är tecknade för området. Vi har fått se alldeles för många exempel där kommunen sålt mark och påbörjat en exploatering och sedan tar det stopp.

Ett annat ärende som innehöll flera brister var försäljning av fastigheten Drotten, där många frågor fortsatt är obesvarade. Hur ska miljöskulden i fastigheten hanteras? Hur ser ekonomin ut för en försäljning? Risken är stor att det blir en dyr affär utifrån vårt ansvar för miljöskulden i fastigheten. Vad är planen för de verksamheter som finns i fastigheten idag? Vad är planen för fastigheten? Rivning, bostäder, kontor? Det är lätta att tänka att allt blir oförändrat med en ny ägare, men faktum kvarstår att den nya ägarens planer om rivning och dyra renoveringar mycket väl kan slå i kull en mycket viktig verksamhet i Kungsör (Kungsörs återvinning och secondhand) och det tänker vi inte bidra till! Vi vill se en utredning och få svar på våra frågor innan vi säger vare sig ja eller nej.

På mötet fick vi i Centerpartiet också svar på en motion om att ersätta uppställda containrar vid kommunen badplaster med sorteringskärl för plast, pant, papp osv och det blev inget vidare gehör. EKO- kommunen och övriga partier är nöjd med nuvarande lösning trots. Nu ska frågan utredas men det finns ingenting som säger att kommunen ska göra något åt saken. Vi ställde också en interpellation om konstgräsplanen, gummigranulatet, och planeras för att byta ut konstgräsplanen. Nu ska en översyn göras. Förhoppningsvis får vi veta mer efter det men planen som det låter nu är att nuvarande konstgräsplan ska bytas ut 2025. Fram till dess hoppas vi att fler åtgärder vidtas för att minska spridningen.

Kommunfullmäktige träffas åter den 12 september.

Handlingar och protokoll från mötet hittar ni på kommunens hemsida.

Vid pennan//Madelene Fager