Centerpartiets handlingsprogram - för kungsörs bästa!

Nu kan du läsa Centerpartiets handlingsprogram och vilka frågor vi kommer att jobba för nästa mandatperiod. Där lyfts flera förslag för Kungörs bästa, - om hur vi klarar klimatutmaningen, ökar jämställdheten, ger alla barn möjlighet att lycksas i skolan, håller ihop hela kommunen, står upp för den liberala demokratin och får fler jobb och företag till kommunen.

– Det här valet är avgörande! Det handlar om vilket Kungsör vi vill ha. För Centerpartiet är framtiden för Kungör är hoppfull och vår gröna röst behövs mer än någonsin, säger Madelene Fager.

Vi står inför ett avgörande val i höst och Centerpartiets liberala och gröna röst behövs mer än någonsin. Vi kommer att fortsätta kämpa för alla människors lika rätt och värde, jämställdhet klimatet, skolan och för fler jobb och företag.

Demokrati, frihet och alla människors lika värde är omistligt värden i ett gott samhälle och något som vi länge tagit för givet. Det är därför viktigare än någonsin att vi orkar stå upp för liberala och demokratiska värderingar. Det är genom att ta tillvara människors kraft om vi bygger ett starkt samhälle. Och vi tror på ett öppet samhälle som bygger på tillit.

Viktiga investeringar måste också göras för miljön och klimatets bästa. Vi befinner oss mitt i en klimatkris som kräver att vi fasar ut det fossila och minskar utsläppen och vi måste värna våra gröna miljöer för naturers och människors bästa. Takten i omställningen måste öka och kommunen måste öka sitt miljöengagemang på flera sätt för alla som bor och verkar i kommunen.

Lika viktigt är satsningar på skolan för barn bästa och för framtiden. Allt börjar i skolan och mer måste göras för att alla barn och elever ska ge möjöighet att lyckas i skolan. Vi vill bland annat se över stadieindelningen och öka andelen behöriga lärare och utveckla elevhälsan.

Det är vad höstens val kommer att handla om för oss.

Vill du veta mer om vilka frågor som vi jobbar för och våra förslag? Nu kan du läsa vårt handlingsprogram för den kommande mandatperioden och vad vi vill göra för att Kungsör ska bli en ännu bättre plats och bo och verka för nu och i framtiden.

Här hittar du Handlingsprogrammet För Kungsörs bästa 2022-2026 , 260.8 kB.

Under "Vår politik" kan du läsa mer!