Framtid Kungsörs politiska program

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har ingått ett samarbete under
mandatperioden 2022–2026 och bildar ett majoritetsstyre för Kungsörs kommun och dess
bolag.

Under hösten har vi arbetat fram ett gemensamt program för mandatperioden med utveckling inom några sakpolitiska områden. Vi vill också fortsätta vårt framgångsrika arbete med samverkan med vårt Näringsliv i Kungsör och utveckla detta vidare. Vi vill bibehålla den goda relation som vi byggt upp under flerårigt arbete.

Centerpartiet i Kungsör är mycket nöjda med resultat då vi fått gehör för flera av våra sakpolitiska frågor som vi gick till val på.

- "Det här är det bästa för Kungsör. Vi gick till val på ett antal frågor och efter samtal är vi tre partier nu överrens om ett samarbete där vi prioriterar ett antal viktiga framtidsfrågor för Kungsör. Stärkt fokus på utveckling av Kungsörs skolor och höjd utbildningnivå är en grundpelar för vårt samarbete." säger Madelene Fager, gruppledare.

 • Demokrati i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utvecklas med teman och
  olika politiska rundor (Näringsliv, Skola, Miljö, Omsorg, Kultur & Fritid) och till en
  mera intressant arena för debatt och beslut.
 • Trygghetsboende Tallåsgården med lägenheter för äldre. Utveckla denna
  verksamhet inom plan. Utveckla denna mötesplats för äldre.
 • Kungsörs skola. Utbildningsnivån måste stärkas med fokus på Grundskolan och att höja
  kvalitén. Mera struktur och ordning i skolan. En grundpelare för Framtid Kungsör.
  Tydligt fokus på att alla skall trivas i skolan.
 • Allaktivitetshus Kungsör. Utreda om den går att skapa en fastighet till
  ungdomsrelaterat allaktivitetshus inom kulturområdet i Kungsör
 • Klämsbo Ridanläggning. Investera i anläggningen och modernisera den för personal
  och de som utnyttjar den. Anpassa den för framtiden och dess djurhållning samt
  utbildningsverksamhet.
 • Torpa GC väg. Att anlägga hård belagd GC med mjugg/asfalt på denna sträcka
  längs järnvägen. Från Strängbetong till Torpa.
 • Ekokommunen Kungsör. EKO-kommunen Kungsör utvecklas med fokus på att
  minska miljöpåverkan och att bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Arbetet
  knyts an till besöksnäringen och blir en del av Kungsörs platsvarumärke.
 • Översiktsplan Kungsörs kommun. En ny översiktsplan tas fram för fortsatt
  utveckling av kommunen för fler bostäder och företagsetableringar. Vi värnar
  hagmark och det sammanhängande kulturlandskapet som en stor tillgång för
  Kungsör.
 • Trafiksäkerhet på Kungsgatan. Göra denna sträcka trafiksäkrare för medborgarna i
  Kungsör.
 • Leader Mälardalen. Bli mera aktiv med projekt. Kunna ta del av mera medel inom
  detta område för att utveckla Kungsör.