Ingen mat på bordet utan landsbygdsföretag!

Foto Madelene Fager

 

Vid centerpartiets kretsstämma den 18 februari beslutades det om ett gemensamt uttalande om landsbyggden, landsbygdsföretag och odlingsmark;

"Idag är Sverige självförsörjande på tre livsmedel, spannmål, morötter och socker.
I stort bedöms Sverige ha en självförsörjningsgrad på omkring 50%.

Centerpartiet har i alla tider kämpat för bättre villkor för landsbygdsföretagen och vi vet
att de är en central del i totalförsvaret.

Därför måste vi också värna odlingsmarken och det är en av våra viktigaste frågor.

Vi behöver en levande landsbygd och goda villkor för landsbygdsföretagen för ett
tryggare Sverige och Kungsör."

Centerpartiet Kungsör