Salberga kriminalvårdsanstalt är ett av landets säkraste fängelser

Kommunalråd Anders Wigelsbo hälsade under tisdagen riksdagsledamot Johan Hedin (C), tillika Centerpartiets rättspolitiske talesperson, välkommen till en heldag i Sala på temat trygghet och säkerhet.

Tillsammans med riksdagskandidat Carola Gunnarsson, landstingskandidat Barbro Larsson och kommunkandidat Jenny Eriksson gjordes på förmiddagen besök på Salberga kriminalvårdsanstalt; ett av landets högst säkerhetsklassade fängelser. 2007 invigdes Salberga och sedan dess har utvecklingen gått både fort och fungerat bra.

Under lunchen diskuterades polisens verksamhet och den polisiära närvaron i kommunen tillsammans Salas f d lokalpolisområdeschef Agneta Kumlin, tillika förra årets Salaambassadör, och kommunpolisen Tommy Alriksson. Centerpartiet i Sala kommun arbetar för att få fler poliser närvarande i kommunen.

Sista besöket för dagen gjordes på rättspsykiatriska anstalten som också den är förlagd här i Sala. Region Västmanland är huvudman för den rättspsykiatriska anstalten, men patienterna kommer från flera olika län.

En av de frågor som Centerpartiet lokalt jobbat för i Sala kommun är att maten ska tillagas så nära matgästerna som möjligt. Därför har Sala kommun byggt många på skolor, förskolor och äldreboenden. Maten på rättspsykiatriska anstalten tillagas idag inte på plats i Sala trots att det skulle kunna vara en viktig del i behandlingen. Det är en fråga som Barbro tar med sig till regionen.

”- Idag har vi besökt en av Sveriges absolut bästa kriminalvårdsanstalter där man bedriver ett framgångsrikt arbete med en omfattande programverksamhet”, säger Carola Gunnarsson. ”Man arbetar med utgångspunkten att de personer som är här ska ha bättre förutsättningar i livet när man går ut genom grindarna”, fortsätter Carola Gunnarsson.

”- Kriminalvården är inte som förr”, konstaterar Johan Hedin. ”Nu har man väl utvecklade program som är väl förankrade i vetenskapen. Jag blev själv känslomässigt berörd när vi besökte besöksrummen där det är uppenbart att de är anpassade för att det ska kunna komma barn på besök”, säger Johan Hedin. ”Då högg det till i hjärtat”, avslutar Johan Hedin kommentaren om sitt besök vid Salberga Kriminalvårdsanstalt.

Riksdagsledamot Johan Hedin

Riksdagsledamot Johan Hedin.