Ändringsbudget som satsar på Skolan, Vård och Omsorg

I dagens Sala Allehanda svarar vi på en debattartikel.

Vid höstens budgetfullmäktige fick Socialdemokraterna igenom sin budget med stöd av SD, V och MP. Den budgeten var inte hållbar, därför kan vi nu när ekonomin tillåter detta lägga fram en ändringsbudget. Genom ändringsbudgeten får Skolan, Vård och Omsorg samt övriga verksamheter nya möjligheter att genomföra sina uppdrag.

Elisabet Pettersson (C)
Ordförande
Vård och Omsorgsnämnden

Anders Wigelsbo (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Westin(C)
Ordförande
Kultur och Fritids nämnden

Bengt Larsson(C)
Ordförande
Utbildnings och arbetsmarknads nämnden

Sture Johansson(C)
Vice Ordförande
Bygg och Miljönämnden