Lennart Östlund tilldelades Centerpartiets miljöpris

Lennart Östlund mottar miljöpriset 2018

Centerpartiet i Sala kommun tilldelar Lennart Östlund, Boda, Möklinta utmärkelsen Centerpartiets Guldklöver och 2018 års miljöpris.

Följande är ur motiveringen:

"Lennart Östlund är en god representant för de privata skogsägarna och har genom sitt arbete visat hur man kan bruka sin skog på ett ansvarsfullt och miljömässigt sätt där såväl produktionsmål som miljömål står i fokus.

I sin kamp för rätten att bruka sin egen skog har Lennart kommit att bli en symbol för den grundlagsskyddade äganderätten.

Lennart Östlund har förvaltat det skogliga arv som han fått från sin morfar med sikte på att föra en välskött skog vidare till nästa generation. En skog som kan bidra till att värna betydande naturvärden och samtidigt ge möjlighet till värdefulla naturupplevelser för såväl familjen som besökare.

Centerpartiet i Sala kommun anser därför att Lennart Östlund är en värdig mottagare av utmärkelsen Centerpartiets guldklöver och 2018 års miljöpris."

Anders Wigelsbo

Ordförande

Centerpartiet i Sala kommun