Carola Gunnarsson får nytt prestigefullt uppdrag

Idag har Carola Gunnarsson (C) utsetts av Council for European Municipalities and Regions (CEMR) till organisationens talesperson i United Cities and Local Governments (UCLG), en internationell intresseorganisation för städer och kommun- och regionförbund.

–UCLG:s roll är att arbeta för att stärka den lokala nivåns status globalt och tydliggöra kommuner och städers roll i det globala utvecklingsarbetet, vilket ligger helt i linje med vad vi arbetar med i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), säger Carola Gunnarsson (C).

–Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar, och goda idéer från runt om i världen behövs. Samtidigt tror jag att vi i Sverige har mycket erfarenhet och kunskap att dela med oss av till resten av världen, fortsätter Carola Gunnarsson (C).

Uppdraget som talesperson är det senaste prestigefulla uppdraget för Carola Gunnarsson som sedan tidigare bland annat är 1:e vice ordförande i SKR och kommunfullmäktiges ordförande i Sala.

–Det här är ett spännande och viktigt uppdrag som jag tar mig an med stor tacksamhet och ödmjukhet. Jag hoppas och tror att min erfarenhet från politik på olika nivåer och sammanhang kommer väl till pass även i denna nya roll, säger Carola Gunnarsson.

Council for European Municipalities and Regions är kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation i Europa. Organisationen samlar 57 kommun- och regionförbund från 41 länder. Målet med CEMR:s arbete är att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i Europa. CEMR tar kontinuerligt fram ståndpunkter om EU:s lagstiftning och driver ett aktivt påverkansarbete på ett flertal områden som miljö, offentliga tjänster, transport och regional utveckling.