Vi tar ansvar för utvecklingen i hela Sala kommun

Vi centerpartister tror på att människor själva kan bestämma så mycket som möjligt över sina liv. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att det ska gå att bo, leva och verka där man vill i hela kommunen på samma villkor

Efter att åren 2015-2017 gjort ett överskott på totalt 156,3 miljoner kronor under Centerpartiets och Alliansens ledning dök Sala kommuns ekonomi under 2018, med ett underskott på 36,4 miljoner kronor 2018 och 21,4 miljoner kronor 2019. Kommunen tappade cirka 60 miljoner kronor på ett år i riktade villkorade statsbidrag. Samtidigt har befolkningsstrukturen i Sala kommun, precis som i hela Sverige, förändrats så att allt färre skattebetalare får betala välfärden för allt fler.

Upphämtningen från det snabba tappet har tagit tid, men i skrivande stund är dock prognosen för 2020 ett överskott på 15 miljoner kronor, trots att corona slog till i mars. Det är ett gott kvitto på att alla de åtgärder som vi vidtagit börjar ge resultat – särskilt med coronakrisens effekter i åtanke. Att därför, som Ulrika Spårebo gör, påstå att vi inte vidtagit några åtgärder är att betrakta som gravt missvisande.

Den vändning som vi nu har åstadkommit, har vi lyckats med utan att höja skatten. Vändningen har i stället tillkommit genom hårt och målmedvetet arbete, både politiskt och bland våra anställda, för att sänka kommunens kostnader. Samtidigt har vi investerat kraftigt i bland annat skolor och boenden, och kommunens invånarantal har växt varje år.

De kommande åren präglas av mycket kärv ekonomi för Sveriges kommuner. För Sala kommuns del innebär det att vi tappar över 25 miljoner kronor i skatteintäkter per år de kommande åren, jämfört med den prognos som förelåg för ett halvår sedan. Samtidigt fortsätter Sala kommuns befolkning att växa, och allt fler vill bygga bostäder i kommunen. För oss i Centerpartiet är fokus självklart att hela Sala kommun ska utvecklas, och då måste ekonomin fortsatt vara stabil. Det kommer att kräva hårda prioriteringar, och fortsatt hårt arbete.

Även om trycket på bostadsbyggande är högst i Sala och Ransta, så det för oss centerpartister självklart att även Möklinta, Västerfärnebo, Salbohed, Sätrabrunn, Varmsätra och alla andra delar av kommunen fortsatt ska ha tillgång till skolor och samhällsservice. Vi kommer därför att våga satsa på att rusta landsbygdens skolor och bidra till att utveckla lanthandeln, att säkerställa tillgång till snabbt bredband i hela kommunen, att främja bostadsbyggande även på landsbygden, och att skapa tillgång till boende för alla skeden i livet – oavsett var i kommunen man bor.

Sala kommun är också länets mest företagsamma kommun. Av våra cirka 2500 företag, som sysselsätter nästan 5000 personer, är över hälften verksamma på landsbygden. För oss i Centerpartiet är det självklart att satsa på att fortsätta göra det enklare att starta och driva företag i hela Sala kommun. Det är också därför vi har vidtagit åtgärder till stöd för näringslivet under coronakrisen.

En annan av Sala kommuns största tillgångar är föreningslivet. För oss centerpartister är det lika självklart att värna civilsamhället som att värna företag och bostadsbyggande. Utan människor som trivs och mår bra, kan inte kommunen utvecklas. Därför kommer vi fortsatt att aktivt stödja föreningslivet runt om i hela kommunen, och därför var vi också tidigt ute med att ge stöd till föreningslivet under coronakrisen.

Vi centerpartister tror på att människor själva kan bestämma så mycket som möjligt över sina liv. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att det ska gå att bo, leva och verka där man vill i hela kommunen på samma villkor. Då kommer kommunen att fortsätta utvecklas, och då kommer ekonomin att vara stabil även i framtiden.

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande

Anders Westin (C), gruppledare och kultur- och fritidsnämndens ordförande

Elisabet Pettersson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande

Bengt Larsson (C), skolnämndens ordförande

Sture Johansson (C), bygg- och miljönämndens vice ordförande

Artikeln är också publicerad i Sala Allehanda.