Västmanland
Centerpartiet lokalt

Interpellation: Vad händer med tredje ambulansen i Fagersta

Ambulansstationen i Fagersta har sedan akuttmottagningen lades ner haft tre ambulanser för att ha en hög kapacitet vid akuta larm.

Sedan landstignet tog över ambulansdirigeringen i egen regi kommer dock oroande signaler från ambulansstationen i Fagersta om att dels den tredje ambulansen ska flyttas men också om personal som får fylla upp på dirigeringen när bemanning saknas, med konsekvensen att färre ambulanser är i tjänst.

Ambulansdirigeringen innebär att landstinget själva tar emot samtalen från SOS och bestämmer om ambulans ska skickas ut eller ej. Hur det verkligen fungerar i dagsläget vill Birgitta Andersson ha svar på och har därför ställt en interpellation.

Vad händer med tredje ambulansen i Fagersta?

Bild på Birgitta Andersson.

Ambulansvården är i vissa situationer skillnaden mellan liv och död, särskilt om man bor eller vistas långt ifrån en akutmottagning. Att i Kungsör få vänta i 35 minuter på en ambulans vid en allvarlig skada är inte acceptabelt. Att ställa en ambulans utan personal för att få bemanning på vår egen larmcentral är inte heller acceptabelt.

Ambulansen är idag en länsresurs men det kan inte innebära att ambulanspersonal ska bemanna larmcentralen när det fattas folk där.

Den tredje vagn som stationerades i Fagersta när akuten lades ner i Fagersta och Sala har jag dessutom fått uppgift om ska flyttas till Västerås. Den ska då placeras på ambulansstationen på Eriksborg för att snabbare kunna nå Fagerstaområdet när den behövs där.

Med anledning av de uppgifter jag fått ställer jag följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

  1. Har ambulanspersonal bemannat larmcentralen när det saknats personal där?
  2. Hur ser kompetensförsörjningen ut för larmcentralen?
  3. Kommer Fagerstas tredjevagn att flyttas till Eriksborg?
  4. Finns det en konsekvensbeskrivning för insatstiderna i så fall?

Birgitta Andersson (C), oppositionsråd.