Motion: Inför screening för pappadepression

Ungefär 10% av alla mammor får psykiska problem efter en förlossning; nedstämdhet, förvirring mm. Mammorna får också standardiserade frågor om deras mående från BVC. Hur många pappor/partners får psykiska problem? Det vet vi inte, ingen frågar dem om hur de mår efter den kanske mest omvälvande händelsen i deras liv.

Att depression hos pappan/partnern finns är omvittnat och nu är det dags Region Västmanland tar tag i detta problem. En screening liknande den som redan idag görs hos mamman skulle förhoppningsvis hitta partners som mår dåligt och ge dem hjälp.

Det här är dessutom inte enbart en medicinsk fråga om mående, det är även en jämställdhetsfråga där vården har chans att visa att den värdesätter och ser pappan/partnern lika mycket som mamman. Många gånger behandlas pappan/partnern som enbart ett bihang till mamman och barnet. Det är dags att visa att även partnerns mående är viktigt för att ett barn ska få en bra start i livet och för att familjen ska kunna njuta av barnets uppväxt.

Jag yrkar att:

  • Region Västmanland inför screening för depression efter förlossning även hos pappan/partnern.

Gustaf Eriksson (C), fullmäktigeledamot, Sala.