Debatt: Obegripligt beslut att stoppa ST-läkare

Allians för Västmanland står sig fortsatt stark. I över tio års tid har vi lagt gemensamma budgetförslag i regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige). 2017 är inget undantag. Vi lägger en stark budget som fokuserar på hållbarhet, tillgänglighet och valfrihet.

Fortfarande väntar över 3000 västmanlänningar på ett få en operation utförd. Vi vill skärpa reglerna för vårdgarantin. Kontakt med vårdcentral ska kunna ske samma dag, läkarbesök på vårdcentral inom sju dagar. Besök i specialistvård inom 40 dagar och åtgärd/behandling inom 60 dagar. Verksamheter som klarar vårdgarantin ska få ta del av en bonus – kömiljoner. För detta anslås 15 miljoner kronor.

Fem procent av patienterna konsumerar 50 procent av vårdens resurser – ofta de mest sjuka äldre. I gruppen 80 år och äldre som skrivs ut från sjukhus är en knapp femtedel återinskrivna inom 30 dagar. Detta beror främst på att det saknas korttidsplatser i kommunerna dit de färdigbehandlade patienterna kan flyttas. Alliansen vill ta ett helhetsgrepp och lösa mer av vården i hemmet. Vi vill se en utveckling av den mobila hemsjukvården gemensamt med AH-team och mobil familjeläkare.

Svårigheterna med att rekrytera personal till Region Västmanland fortsätter. De rödgröna har obegripligt nog stoppat möjligheten att anställa fler ST-läkare inom primärvården då pengarna inte räcker till. Alliansen anser att det är av största vikt att fler ST-läkare kan anställas, inte minst på vårdcentralerna där problemen med hyrläkare är som störst. Därför anslår vi medel för att inrätta fler ST-tjänster och upphäva det rödgröna ST-stoppet.

Utvecklingen mot ett större utbud av e-hälsotjänster ska vara långsiktigt hållbar, och utgångspunkten ska vara medborgarnas och vårdens behov. För att undvika att besökstider går till spillo då patienter haft svårt att avboka sin tid föreslår vi en central funktion för avbokning av vårdbesök, förslagsvis via hemsidan och regionens kontaktcenter.

Alliansens budgetförslag är fullt finansierat. Alliansen föreslår oförändrad skatt och att avgiftssystemen ses över i syfte att öka intäkterna. Alliansen vill införa avgift för personer som färdigbehandlats av ambulanspersonal. En avgift för sent avbokade besök i vården ska kunna tas ut.

De rödgrönas budget saknar lösningar för de problem vi ser i Region Västmanland. Att starta fler hälsocenter (som inte ska förväxlas med vårdcentraler) löser inte problematiken med vårdköer, personalbrist och multisjuka äldre. För att få utvecklingen i Västmanland att gå åt rätt håll igen krävs ett maktskifte 2018.

Tomas Högström (M)

Helena Hagberg (L)

Birgitta Andersson (C)

Malin Gabrielsson (KD)

Debattartikeln är publicerad i VLT den 20 juni.