Debatt: Västmanlänningarna väntar på vård

Det är dags att på allvar ta tag i problemen inom landstinget. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 30 procent på ett år.

Det skapar otrygghet för patienterna att träffa olika läkare och sjuksköterskor vid varje besök i sjukvården. Det skapar också en otrygghet på arbetsplatsen med ständiga personalbyten.

3 000 västmanlänningar står i kö för att få en operation utförd. Tre operationssalar hålls stängda. Väntetiderna för att få en höft- eller knäledsprotes är längre i Västmanland än i övriga Sverige.

De rödgröna har ingen plan för hur dessa problem ska lösas. De rödgröna har presenterat sin budget för kommande år – men exakt vad vill de rödgröna att pengarna ska användas till?

Landstinget är en politiskt styrd organisation. I den rödgröna budgeten saknas ideologi, där saknas mål och där saknas ledarskap.

Alliansen vill att det politiska ledarskapet ska vara tydligt för verksamheten. Därför finns i vår landstingsplan förslag de rödgröna med största sannolikhet kommer att kopiera, exempelvis inrätta 20 stycken nya vårdplatser och att återinföra natt-tjänster.

Vi vill också införa så kal-lade kömiljoner där kliniker som klarar av att korta vårdköerna belönas för detta.

Men vår plan innehåller också ideologiska förslag som endast kommer genomföras när Alliansen sitter vid makten.

Dit hör att ge invånarna möjlighet att själva välja vilken fysioterapeut de vill gå till. Många patienter har protesterat mot de föreslagna förändringarna inom fysioterapin.

Vi vågar också låta Bergslagssjukhuset fortsätta att drivas av en entreprenör, eftersom resultaten varit goda.

Vi värnar det ekonomiska resultatet för att ha råd med kommande investeringar. En betydande del av landstingets kostnader är hänförliga till organisation, ledning och administration.

Landstingsalliansen anser att ökande effektiviseringskrav måste gälla även för landstingsledningen och har därför dragit ner ramen för landstingskontoret i budgeten för 2017 med 10 miljoner kronor. Pengar som i stället kan användas till vård. Politik är att vilja. Vad Landstingsalliansen prioriterar är tydligt – det handlar om hållbarhet, valfrihet och tillgänglighet.

Landstingsalliansen,
Tomas Högström (M), gruppledare
Helena Hagberg (L), gruppledare
Birgitta Andersson (C), gruppledare
Malin Gabrielsson (KD), gruppledare

Debattartikeln är publicerad i Fagersta-Posten, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning samt VLT.