Motion: En Västmanlands-app för e-tjänster

Landstingsalliansen vill få fart på den digitala utvecklingen i hela länet. I en motion föreslår Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att en app som samlar e-tjänster tas fram.

Genom att ta initiativet och även bjuda in kommunerna i detta underlättar vi för invånare som efterfrågar fler digitala kontaktmöjligheter.

Alliansen vill skapa en Västmanlands-app - SVT Nyheter

En Västmanlands-app för e-tjänster

Efterfrågan på e-hälsotjänster ökar och invånarnas förväntningar och krav blir allt större på vad de önskar kunna göra via sin dator eller telefon. Exempel på e-tjänster inom vården är att kunna förnya recept, boka besökstid, få sjukintyg, och att kunna följa remissens väg.

Rätt använt kan den tekniska utvecklingen ge ett mer effektivt vårdutbud och en ökad patientmedverkan. Målsättningen ska vara digitalt först - det vill säga digitala tjänster ska vara förstahandsalternativ vid utveckling av kontakter med medborgare och företag. Det gäller vård, kollektivtrafik och kultur.

Även kommunerna arbetar med att öppna digitala tjänster. Det kan handla om att ställa sig i förskolekö, göra felanmälningar, få påminnelser från t ex biblioteket och boka idrottshallar.

Arbetet med länets gemensamma digitala agenda pågår. För att hålla ihop länet och för att underlätta för medborgarna — som inte bryr sig om vem som levererar e-tjänsterna - föreslår vi för en gemensam app för samtliga typer av offentliga e-tjänster utifrån det nya konceptet "livshändelser".

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige:

  • att Landstinget Västmanland tar initiativ till en länsgemensam app för e-tjänster.

För Landstingsalliansen

Tomas Högström (M)
Helena Hagberg (L)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
gruppledare