Motion: Kömiljoner för att korta vårdköerna

Ett stort problem som Landstinget Västmanland länge brottats med är att ge rätt vård i rätt tid. Kötider och väntan sätter spår hos dem som landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter är till för - patienterna.

Många gånger måste patienter, i onödan, kontaka vården för att förvissa sig om att remisser eller tidsboikningar inte fallit ur systemet. Väntan, oron och ovissheten om vad som händer, eller inte händer, kräver mycket av patienten eller dennes anhöriga.

Sedan den nationella kömiljarden tagits bort har väntetiderna återigen ökat. Under våren har mer än 3 000 västmanländska patienter väntat på sin operation. Det är inte acceptabelt att väntetiderna för att få en höft- eller knäledsprotes är längre i Västmanland än i övriga Sverige.
För att ännu tydligare sätta rätt vård i rätt tid i fokus, föreslår Landstingsalliansen att ett system införs där de kliniker som klarar dagens vårdgaranti får en bonus för detta. Som en västmanländsk variant på kömiljarden.

Landstingsalliansen föreslår landstingsfullmäktige besluta:

  • att inrätta ett system med kömiljoner att fördela till de kliniker som klarar dagens vårdgaranti.
  • att 15 miljoner avsätts till ersättningssystemet.

För Landstingsalliansen

Tomas Högström (M)
Helena Hagberg (L)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)

Motionen lämnades in den 19 jui 2016.