Motion: Inför LOV för fysioterapi

Protesterna har varit stora gällande de föreslagna förändringarna för länets fysioterapeuter. När nu många av de upphandlade avtalen sägs upp minskar valfriheten för västmanlänningarna.

Därför är det dags att införa vårdval inom fysioterapin. På så sätt kan alla fysioterapeuter som uppfyller de på förhand uppsatta kraven etablera sig i Västmanland.

Valfrihetssystem inom fysioterapin i primärvården finns bland annat i Landstinget Värmland. Där har man en ersättningsmodell som ger prestationsbaserad ersättning samt ersättning för lokaler och administration till fysioterapeuterna som är anslutna till vårdvalet.

En valfrihetslösning innebär att landstinget dels säkerställer att patienterna får fler sjukgymnaster att välja mellan, dels stärks företagandet. Mer entreprenörskap i vården behövs, och detta ger fler en möjlighet att själva driva sin verksamhet utan att tvingas vara knuten till en vårdcentral.
Genom att landstinget auktoriserar, granskar och beslutar om ersättningssystemet bibehålls såväl kostnadskontroll som kvalitetssäkring.

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige:
att Landstinget Västmanland inför LOV inom fysioterapin i primärvården

Landstingsalliansen

Maria Dellham (M)
Helena Hagberg (L)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)

Motionen är inlämnad till landstingsfullmäktige den 25/7 2016.