Varje landsting uppfinner hjulet

Bild på Birgitta Andersson.

Oppositionsrådet Birgitta Andersson är med i branshtidningen MedTech Magazine och ger sin syn på varför digitaliseringen går så trögt inom hälso- och sjukvården.

Tidningen ställde ett antal frågor efter en paneldebatt som Birgitta deltog i samband med ett seminarium om digitala lösningar i vården. Arrangerat av bland annat Mälardalsrådet.

Tillgänglig vård genom digitala lösningar

Varför har vården så svårt att lyfta fram digitaliseringen?

En av frågorna som ställdes var varför vården, i jämförelse med banker och myndigheter, kommit efter i digitaliseringsfrågor och digitala lösningar. Så här svarade Birgitta:

"- Under lång tid har hälso- och sjukvården i hög utsträckning varit uppbyggd efter vårdapparatens och vårdgivarens behov. Det har inte varit lätt för patienter och anhöriga att ställa krav för att få insyn och delaktighet.

När lagen om valfrihet (LOV) infördes började pendeln svänga och allt fler ser att en vård organiserad kring patienten ger stora förbättringar. Då ser man också att en sjukvård som utgår från individens behov kräver att patientens ställning stärks genom ökat inflytande och självbestämmande.

En annan orsak att vården halkat efter tror jag är att varje landsting vill uppfinna sina "egna hjul" i ställer för att se vad andra redan har gjort. Krav på patientsäkerhet har också gjort att det tagit längre tid. Även om andr amyndigheter också har sina säkerhetskrav så tror jag att det är fler parametrar som ska uppfyllas när det gäller säkerheten kring till exempel journaler, receptförskrivningar och tidsbokningar."

Centerpartiet vill öka digitaliseringen i Landstinget Västmanland

För att öka digitaliseringen inom Landstinget Västmanland vill Centerpartiet se en tydligare politisk vilja. Tillsammans med Landstingsalliansen har vi lagt förslag om digital vårdcentral, fler vårdkontakter ska kunna utföras digitalt. Men det handlar också om att ge verksamheterna utrymme för innovationer och att digitalisera mer av det interna arbetet. Varför måste exempelvis ambulansen fortfarande scanna in sina journaler när de lämnar över patienter på akuten?

Mycket mer finns att göra och med digitalisering vill Centerpartiet utveckla vård på distans, något som stärker vården i hela länet och våra länsdelssjukhus.