Debatt: En velig majoritet skapar en ineffektiv sjukvård

Bild på Birgitta Andersson.

Beror det på politisk prestige eller är det bara så att styrfarten i den rödgröna majoriteten i Landstinget Västmanland inte har någon exakt kurs.

För när Centerpartiet och alliansen presenterar förslag genom motioner eller påvisar brister/förbättringar genom interpellationer så tar det ofta inte lång stund innan förslagen är avvisade men samtidigt kommer i en ny skepnad en tid senare. Då som förslag från majoriteten.
I den senaste budgetrevideringen som antogs i november fanns samma effektiviseringsförslag som Alliansen presenterade i juni. Alliansens vårdgarantikontor har sågats för att sedan få namnet kontakcenter.


De rödgröna ville även avslå en motion från Centerpartiet om öppna möten, för att på nästkommande sammanträde starta en utredning om det var möjligt med öppna möten via digitala kanaler. Tobacco Endgame som i en interpellationsdebatt avfärdades som onödigt är två månader senare ett viktigt ställningstagande för ett rökfritt Sverige.


Missförstå mig inte fel. Det är modigt att ändra sig, och förslagen är bra. Men har Landstinget Västmanland verkligen råd med en velig och inneffektiv politisk ledning?

Birgitta Andersson (C), oppositionsråd Landstinget Västmanland.

Insändaren publicerades i Bärgslagsbladet den 29 december.