Motion: Dags för en regional livsmedelsstrategi

Exempelbild

Centerpartiet har i en motion till Regionfullmäktige föreslagit att en regional livsmedesstrategi ska tas fram för att öka länets livsmedelsproduktion och stärka beredskapen.

Det är dags för en regional livsmedelsstrategi

Nu har Landstinget Västmanland tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och även bytt namn till Region Västmanland.

Låt oss då börja med att göra skillnad och prioritera hela länets utveckling. Något som inte alltid varit fallet när Länsstyrelsen haft ansvaret för näringslivets utveckling i Västmanland.

För Centerpartiet är det viktigt att de gröna näringarna, skogs- och lantbruk, prioriteras i regionens plan för näringslivets utveckling i hela Västmanlands län. Den regionala utvecklingsplanen och den konkurrensstärkande Affärsplan Västmanland måste poängtera vikten av en hållbar livsmedelsproduktion, energiproduktion och en tydlig samverkan däremellan. Landsbygdens gröna näringar måste få ta lika stor plats som traditionella fokusområden i länets strategier mot ett hållbart samhälle. Hoten från antibiotikaresistensen och klimatförändringarna kan inte längre sopas under mattan.

En väg dit är en regional livsmedelsstrategi för länets matproduktion, matupplevelser, offentlig måltid, förädling och försäljning i samverkan med de befintliga fokusområdena i Västmanland. Syftet med strategin är att skapa innovativa möjligheter för att öka jordbruksproduktion och livsmedelsförädling genom stärkt konkurrenskraft och ökad innovationsnivå. Vi vill satsa på 100 procent hållbar mat- och energiproduktion med ursprung Västmanland.

Från Centerpartiet ser vi en stor potential i vårt läns och hela Sveriges matproduktion. Nyligen kom rapporter som visar på att det svenska jordbruket kan producera hållbar mat för en befolkning på 13,5 miljoner människor, om rätt förutsättningar ges. Då krävs politisk handlingskraft och vilja. Att vänta på en nationell livsmedelsstrategi håller inte och är inte tillräckligt för att stärka länets livsmedelsproduktion.

Centerpartiet vill att Region Västmanland tar krafttag för att stärka länets gröna näringsliv, ser till att det växer och slår vakt om den ledartröja för hållbar mat som hela Västmanland och Sverige i dag har.

Centerpartiet yrkar:

  • Att Region Västmanland tar fram en regional livsmedelsstrategi för att stärka länets livsmedelsproduktion och konkurrenskraft.
  • Att arbetet med den regionala livsmedelsstrategin samordnas och görs tillsammans med berörda aktörer så att de kunskaper som redan finns tas tillvara.

För Centerpartiet

Birgitta Andersson, gruppledare
Barbro Larsson, ledamot
Magnus Ekblad, ledamot
Gustaf Eriksson, ledamot