Replik: Rödgröna ligger fortsatt steget efter

Den rödgröna majoriteten i Region Västmanland glömde några viktiga parametrar i sin beskrivning av deras politiska åstadkommanden i sin debattartikel. Varför nämner regionstyret inte de långa vårdköerna, ekonomiska underskotten i verksamheterna, det undrar idag allianspartierna M, L, C och KD.

 Bild på Landstingsalliansens gruppledare. Fr v: Helena Hagberg (L), Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C), Tomas Högström (M).

I en debattartikel 19 januari berömmer sig de rödgröna för vad de åstadkommit hittills under mandatperioden. De frågor som invånarna bryr sig allra mest om undviker de dock.

Även om regionen (det nya namnet på landstinget) som helhet gör ett positivt resultat tack vare statsbidrag går Västmanlands sjukhus back med 116 miljoner, trots extra tillskott på 100 miljoner!
Kostnaderna för hyrpersonal har skenat under de senaste sex åren då de rödgröna styrt, från 26,8 miljoner 2010 till 198,4 miljoner 2016. Samtidigt väntar över 3000 västmanlänningar i vårdköerna på att få en operation.

Stängda vårdplatser och patienter liggandes i korridorer berör de rödgröna inte heller med ett ord.
De rödgröna undviker också att nämna att de fortsätter dra ner på valfriheten för patienterna, vilket samtidigt innebär minskade möjligheter för företagande, inte minst för kvinnor. Där är förändrade regler vad gäller fysioterapi (sjukgymnastik) ett exempel, där flera tvingas lägga ner sin verksamhet.
Att invånarna önskar valfrihet blir allt mer tydligt då fler och fler väljer att åka till ett annat landsting för vård, inte minst inom psykiatrin.

Alliansen har föreslagit att 15 miljoner kronor satsas för att få bort vårdköerna. Vi vill inrätta specifika natt- och helgtjänster för vårdpersonalen och vi vill utöka antalet vårdplatser med 20 stycken. Allt är finansierat i vår budget. I vår budget finns också avsatt ett tillräckligt högt resultat för att klara kommande stora investeringsbehov, återbetala lån och hantera pensionsåtagandet. Vi vill inte skjuta kostnaderna till kommande generationer.

Alliansen lämnar skarpa förslag medan de rödgröna snarare väljer att lämna walk over när det gäller politiska initiativ och hänvisar istället till strategier och utredningar.

Politik är att vilja. Vad Alliansen vill är tydligt – det handlar om hållbarhet, valfrihet och tillgänglighet.

Tomas Högström (M), gruppledare.
Helena Hagberg (L), gruppledare.
Birgitta Andersson (C), gruppledare.
Malin Gabrielsson (KD), gruppledare.

Repliken är publicerad i VLT den 28/1.