Replik: Vänstern använder sig av "Falsk information"

Hans Jansson (V), regionråd för den rödgröna majoriteten i Region Västmanland gör som Donald Trump och använder sig av Fake News.

I en artikel i VLT den 9 juni påstår Jansson att alla problem som psykiatrin och BUP lider av är orsakade av att alliansens styrde landstinget 2006-2010. Till stöd för sitt påstående säger han att orsaken var att anslaget till psykiatrin minskades med 30 mkr 2009. Jansson har fel. Det som då gjordes var att redovisningen ändrades. Till och med 2008 ingick stab och ledning i anslagsramen för psykiatrin. Efter 2009 ingår ledningskostnaden inte i ramen. Det motsvarar 30 mkr. Janssons påstående är falskt.

Jansson är ansvarig för psykiatrin men han vill uppenbarligen inte kännas vid ansvaret. Det är illa när ansvarigt regionråd har så dålig kontroll på fakta och uppgifter. Inte konstigt att psykiatrin har problem.

Riktigt illa blir det när Jansson påstår att det tagit de rödgröna två mandatperioder för att "städa upp röran som alliansen är ansvarig för". Det var ingen röra och neddragning med 30 mkr. Vem ska ni nu skylla på. Ta ert ansvar. Ansvaret för situation inom BUP är ert och ingen annans.

Att använda sig av Fake News och hävda att psykiatrins problem beror på händelser som inte inträffade för åtta år sedan visar på stora brister i den politiska ledningen av Region Västmanland. Det har varit åtta förlorade år för psykiatrin.

Tomas Högström (M)

Helena Hagberg (L)

Birgitta Andersson (C)

Malin Gabrielsson (KD)

Repliken är publicerad i VLT den 19 juni.